Foto: Jenny Sigeman

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns ett begravningsombud som ska ha kännedom om begravningsverksamheten för att ta tillvara de som inte är kristna och övriga religioners önskemål.

Danderyds kommun ansvarar för att utse ombudet för Danderyd. Om du bor i en annan kommun, tag kontakt med din kommun för att ta reda på vem som är begravningsombud. Länsstyrelsen har den övergripande tillsynen över begravningsverksamheten.

Håkan Jakobsson är begravningsombud i Danderyds kommun och församling.
Telefon: 070-73 83 413
epost: hjakobsson42@gmail.com

Begravningsverksamheten styrs av Begravningslagen och staten ansvarar för tillsynen av huvudmännen.