Foto: Joakim Carldström/IKON

Tillfällig ekonomisk hjälp

Du som bor i Danderyds församling kan söka pengar under hela året. Danderyds församling har en donationsfond och oftast pengar i form av gåvor och kollekter. OBS! Under sommaren är det inte möjligt att söka medel ur fonder. I september öppnar vi för ansökningar igen.

Du måste falla in under begreppet behövande, som är en skatterättslig term. Det visar du genom bland annat deklaration och inkomstuppgifter. Kontakta diakon Estelle Wiesel, 08-568 957 29 eller estelle.wiesel@svenskakyrkan.se 
för att få veta mer om hur du går till väga.

OBS! Under sommaren är det inte möjligt att söka medel ur fonder. I September öppnar vi för ansökningar igen.