Foto: Johannes Frandsen

Stjärnvandringen 17 september

Denna vandring är en del av större rörelse där många olika aktörer är med för att lyfta klimatfrågan. Temat är ”Hållbar inåt. Hållbar utåt.” Pilgrim Danderyd går med och vill tillsammans och som kyrka bidra med en trygg plats för de svåra samtalen och frågorna.

Pilgrimsvandrarna startar i olika församlingar runt om i Stockholm och strålar samman i pilgrimsmässan i Storkyrkan i Gamla Stan. 

Pilgrim Danderyd möts13.00 vid Ekuddens båtbrygga i Djursholm och tar pendelbåt 80 till Ropsten. Ta med SL-kort. Från Ropsten vandrar vi ca 5 km till Finska kyrkan på Slottsbacken där fika serveras från 15.30. Kl 17.00 deltar vi tillsammans med andra församlingar i Pilgrimsmässan i Storkyrkan.

Ingen anmälan. Kläder efter väder.
Tid: samling 13.00 söndag 17 september, Ekuddens båtbrygga, Djursholm
Vandringens längd: ca 5 km
Kontakt: maria.watolla@svenskakyrkan.se 

Pilgrim Danderyd

Att pilgrimsvandra är att ge sig själv en upplevelse av naturens kraft och en Guds källa till välbefinnande. Pilgrim Danderyd erbjuder natur, andlighet och friskvård - en inre vandring i den yttre vandringens form. Pilgrimsvandringens fokus på inre ro och stillhet passar både den som tror och den som söker. 

Ett pilgrimskors.
Foto: Illustratör: Johanna Figur Waddington

Pilgrimsvandringar med Pilgrim Danderyd hösten 2023

Att pilgrimsvandra är både en yttre och inre upplevelse. Pilgrimer kan vi alla vara, som sökare på livets väg. Vandringen öppnar för möten mellan medvandrare, oss själva och Gud. Läs om höstens vandringar nedan:

Vandring i Allhelgonatid 4 november

En stilla vandring genom Djursholms begravningsplats och Altorpsskogen till Danderyds kyrka, i sinnesrons tecken. Vi gör stopp för reflektioner om livet och döden, om naturens vila, livets kretsgång. Vandringens avslutas med fika i Församlingens Hus och minnesgudstjänst i Danderyds kyrka 16.00.

Tid: Lördag 4 november 13 – ca16.00
Plats: Samling Altorps kapell, Ymervägen 55
Längd: ca 5 km. Ingen anmälan. Ta med fika.
Kläder efter väder. Vi gör ingen matrast utan fikar vid Församlingens hus. Kontakt: maria.watolla@svenskakyrkan.se 

Pilgrimsvandring vintertid

Det finns församlingar som inbjuder till vandringar även vintertid och dessa vandringar kan du hitta i Stockholms stifts kalender nedan. 

För mer information, välkommen att kontakta diakon: maria.watolla@svenskakyrkan.se

På Stockholms stift hemsida hittar du Pilgrimskalendern: 
Pilgrimskalendern