Foto: Magnus Aronson

Om bristande skötsel av gravar

Tillsammans med gravrättsinnehavaren ansvarar Danderyds församling för att Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats hålls i ett ordnat och värdigt skick.

Under juli 2022 genomförde begravningsverksamheten en inventering av ovårdade gravar på Djursholms begravningsplats och på Danderyds kyrkogård. Den som fått en anmärkning på skötseln fick ett brev om att åtgärda skötseln, då det är gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven hålls i ett vårdat skick. Förutom att hålla planteringsytan fri från ogräs måste man även klippa gräset runt planteringsytan och gravstenen.

Inventeringen är ett nytt förfarande genom att Danderyds församling inte får sköta enskilda gravar med begravningsavgiften. Inventering av gravar med bristande skötsel kommer att ske årligen i maj och september.

För den som bor långt borta eller av någon annan anledning har svårt att utföra skötseln av graven själv finns möjligheten att anlita Danderyds församling. 
Skötselbroschyr 2023 
Generella bestämmelser på svenska 
General regulations in engslish 

Här kan du läsa om gravskötsel och  skötselalternativ.

Välkommen att kontakta Danderyds kyrkogårdsförvaltning om du har frågor: 08-568 957 39 eller danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se