Foto: Magnus Aronson

Om bristande skötsel av gravar

Tillsammans med innehavaren ansvarar Danderyds församling för att Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats hålls i ett ordnat och värdigt skick.

Under juli 2022 har kyrkogårdsförvaltningen utfört en inventering av ovårdade gravar på Djursholms begravningsplats och på Danderyds kyrkogård. Den som fått en anmärkning på skötseln får ett brev om att åtgärda skötseln så snart som möjligt, då det är gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven hålls i ett vårdat skick. I höst blir det en uppföljning och en ny inventering.

För den som bor långt borta eller har svårt att utföra skötseln av graven själv finns möjligheten att anlita Danderyds församling. Här kan du läsa om gravskötsel och  skötselalternativ.

Välkommen att kontakta Danderyds kyrkogårdsförvaltning om du har frågor: 08-568 957 39 eller danderyds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se