Foto: Jenny Sigeman

Gravskötsel

Skötsel av gravar ingår inte i den allmänna begravningsavgiften utan gravens innehavare ansvarar för detta. Man kan själv ta hand om graven eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

GRAVSKÖTSEL
Danderyds kyrkogårdsförvaltning ansvarar för skötsel av allmänna ytor på Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats och erbjuder även gravskötsel till gravrättsinnehavare. Fakturor skickas ut i månadsskiftet januari-februari och det framgår tydligt att fakturan kommer från Danderyds församling.

I all gravskötsel ingår vårstädning, höststädning, beskärning av växter, gödsling och påfyllnad av jord vid behov. Allmän tillsyn sker regelbundet med ansning av växter och vattning efter behov. Trimning kring planteringsyta och gravsten samt rensning vid eventuell stenläggning och skyffling av grusgrav sker regelbundet. Utbrunna gravljus och vissna blommor tas bort. Gravskötsel debiteras per kvadratmeter. Om graven till expempel är omgärdad av en stenfris, gravytan är belagd med grus eller stenbeläggning räknas även detta in i skötselyta.

Skötsel A, (skötselyta upp till 0,5 kvm)
Pris: 950 kr/år

Skötsel B, (skötselyta 0,5 - 1,0 kvm)
Pris: 1350 kr/år

Skötsel C, (skötselyta större än 1,0 kvm)
Pris: 2000 kr/år.

GRÄSSKÖTSEL
I denna skötsel ingår vårstädning, gräsklippning och trimning kring grav/gravsten
vid behov. Utbrunna gravljus och vissna blommor tas bort. Obs! Graven får endas
smyckas med lösa blommor och gravljus, man får inte plantera något.
Grässkötsel A (skötselyta upp till 0,5 kvm) Pris: 250 kr/år
Grässkötsel B (skötselyta upp till 0,5 – 1 kvm) Pris: 400 kr/år
Grässkötsel C (skötselyta större än 1 kvm) Pris: 650 kr/år

PLANTERINGSPAKET
För den som har gravskötsel finns det möjlighet att också köpa till planteringspaket. Ettåriga växtpaket kan köpas till av den som har gravskötsel A - C. Vill du ha ett miljövänligare och billigare alternativ väljer du något av våra skötselalternativ där perenna växter ingår i skötselpaketet.

Säsongspaket 1 - ettåriga växter
Vår: en Påsklilja i kruka tête à tête och två Penséer.
Sommar: tre Isbegonior och två Silverek.
Höst: en Ljung.
Allhelgona: en gravrosett. Pris: 405 kr/år

Säsongspaket 2 - ettåriga växter
Vår: två Påskliljor i kruka tête à tête och fem Penséer.
Sommar: tre Pelargoner och två Snöflinga.
Höst: två Ljung och tre Silverek.
Allhelgona: en gravrosett. Pris: 775 kr.

Gravskötsel inklusive perenna växter
Som en del av Danderyds församlings hållbarhetsarbete erbjuder vi från och med
2020 Skötsel A-C där plantering av perenner ingår i skötselpriset! Första året planterar vi växter som passar för platsen där graven ligger med tanke på sol/skuggförhållanden. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om planteringen och i takt med att perennerna växer, delar vi dem och kompletterar med växter vid behov.Växterna ägs av Danderyds församling och inget annat får planteras men graven får smyckas med lösa blommor och gravljus. Obs! Ni kan komplettera er beställning med krans, gravrosett och gravljus till Allhelgona, Jul och Nyår. Se övriga tjänster!

Exempel på perenner
Isop, Oregano, Backtimjan, Prydnadsgräs, Backsippa, Taklök, Lavendel, Stäppsalvia, Kärleksört, Näva, Snödroppe och Funkia.

ÖVRIGA TJÄNSTER
Alla gravrättsinnehavare kan köpa till utsättning och tändning av gravljus samt
gravdekoration utan att ha gravskötsel. Vinterdekorationer kan köpas till Allhelgonahelgen och ljuständning kan beställas till Allhelgona, Jul och Nyår.
Pris: 1 gravljus 130 kr. Flera gravljus kostar 25 kr extra/ytterligare ljus.
Pris: Krans 270 kr
Pris: Gravrosett 200 kr
OBS! Gravlyktor och gravljus är endast tillåtet under perioden 1 oktober – 31 mars.

Broschyr/prislista 2022 för nedladdning finns här

Broschyr/prislista 2023 för nedladdning finns här

Information on grave maintenance in english