Foto: Jenny Sigeman

Gravskötsel

Skötsel av gravar ingår inte i den allmänna begravningsavgiften utan gravens innehavare ansvarar för detta. Man kan själv ta hand om graven eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

GRAVSKÖTSEL (vit markering på gravskylten)
I all gravskötsel ingår vårstädning, höststädning, beskärning av växter, gödsling och påfyllnad av jord vid behov. Allmän tillsyn sker regelbundet med ansning av växter och vattning efter behov. Trimning/klippning kring planteringsyta och gravsten samt rensning vid eventuell stenläggning och skyffling av grusgrav sker regelbundet. Utbrunna gravljus och vissna blommor tas bort. Gravskötsel debiteras per kvadratmeter. Om graven till expempel är omgärdad av en stenfris, gravytan är belagd med grus eller stenbeläggning räknas även detta in i skötselyta. 
Obs! Det är inte tillåtet att plantera träd och buskar på eller vid graven.
Tänk på att inte plantera invasiva växter som t.ex. Knölklocka och Lyckoklöver.

Skötsel A (yta upp till 0,5 kvm) Pris: 950 kr/år
Skötsel B (yta 0,5 - 1,0 kvm) Pris: 1350 kr/år
Skötsel C (yta större  än 1,0 kvm) Pris: 2000 kr/år

GRAVSKÖTSEL INKLUSIVE PERENNA VÄXTER (blå markering på gravskylten)
Som en del av Danderyds församlings hållbarhetsarbete erbjuder vi skötsel A-C
där plantering av perenner ingår i skötselpriset. Första året planterar vi växter som passar för platsen där graven ligger med tanke på sol- och skuggförhållanden.
Begravningsverksamheten sköter om planteringen. Vartefter perennerna växer delas de och kompletteras med växter vid behov. Växterna ägs av Danderyds församling - inget annat får planteras - men graven får smyckas med lösa blommor och gravljus.
Plantering sker i maj och september, beroende på när beställningen kommer in till begravningsverksamheten. Sista beställningsdag är 31 mars för plantering i maj
och 1 augusti för plantering i september.

Skötsel A (yta upp till 0,5 kvm) Pris: 950 kr/år
Skötsel B (yta 0,5 - 1,0 kvm) Pris: 1350 kr/år
Skötsel C (yta större  än 1,0 kvm) Pris: 2000 kr/år

Exempel på perenner: Funkia, Plymastilbe, Kärleksört, Näva, Snödroppe, Tovsippa, Balkansippa, Alunrot, Stjärnklocka, Spetsmössa och Julros.

GRÄSSKÖTSEL (grön markering på gravskylten) 
I denna skötsel ingår vårstädning, gräsklippning och trimning kring grav/gravsten vid behov. Utbrunna gravljus och vissna blommor i vas tas bort.

Grässkötsel A (skötselyta upp till 0,5 kvm) Pris: 250 kr/år
Grässkötsel B (skötselyta upp till 0,5 – 1 kvm) Pris: 400 kr/år
Grässkötsel C (skötselyta större än 1 kvm) Pris: 650 kr/år

PLANTERINGSPAKET
För den som har gravskötsel finns möjligheten att köpa till planteringspaket. Ettåriga växtpaket kan köpas till av den som har gravskötsel A-C.
Vill du ha ett miljövänligare och billigare alternativ finns ”Gravskötsel inklusive perenna växter”.

Säsongspaket 1 - ettåriga växter, pris: 405 kr/år
Påsk: en påsklilja i kruka tête à tête. 
Vår: två penséer.
Sommar: tre isbegonior och två silverek.
Höst: en ljung.
Allhelgona: en gravrosett.

Säsongspaket 2 - ettåriga växter, pris: 775 kr/år
Påsk: två påskliljor i kruka tête à tête.
Vår: fem penséer.
Sommar: tre pelargoner och två husarknapp.
Höst: två ljung och tre silverek.
Allhelgona: en gravrosett.

 Blommor i paketen ovan kan även köpas styckevis och er beställning
kan kompletteras med påsklilja, ljung, gravljus och krans - se övriga tjänster.

 ÖVRIGA TJÄNSTER 
Alla gravrättsinnehavare kan köpa till utsättning och tändning av gravljus
samt gravdekoration utan att ha gravskötsel. Vinterdekorationer kan köpas till allhelgonahelgen och ljuständning kan beställas till allhelgona, jul och nyår. 

Ljuständning inkl. ett gravljus 130 kr. Extra gravljus 25 kr/styck. 
Krans - 270 kr 
Gravrosett - 200 kr 
Påsklilja i kruka/Tête à tête - 40 kr 
Ljung - 50 kr

Gravlyktor och gravljus är tillåtna under perioden 1 oktober–30 april.
Därefter kan gravlyktor som inte har tagits bort hämtas på angivna ställen
och på hemsidan finns kartor.

Broschyr/prislista för 2024 för nedladdning här

Information on grave maintenance in english