Livets goda

Johanna Häggblom och Peter Sandin i ett samtal om konsten att njuta av livets goda.

– NJUTNING är det mest fantastiska i livet där vi gläds och tar tillvara det som skapelsen har gett oss. Men njutning kan också vara något negativt och egoistiskt där man söker kickar, säger Peter Sandin.

Han är ny präst i Danderyds församling och jobbar sedan i somras som sjukhuspräst
på Danderyds sjukhus. Han har arbetat som präst i 18 år och kommer närmast från
Högalids församling.
– Njutning idag är så komplicerat. Jag kan inte låta bli att tänka ”Njutning på vems bekostnad?” Själv tycker jag om och njuter av hudvård, smink och kläder som ofta associeras med konsumtion, djurförsök och negativ påverkan på naturens resurser. Det är svårare att njuta på samma sätt när man blir medveten om njutningens
konsekvenser, säger Johanna Häggblom.

Hon prästvigdes för snart två år sedan och arbetar sedan januari 2019 som ungdomspräst i Danderyds församling – samma församling som hon själv konfirmerades i.
– Jag har ett tungt jobb och behöver mina intressen som motpol. För mig känns det bättre att veta att mitt smink inte är testat på djur och att jag köper och säljer mycket kläder begagnat, säger Johanna Häggblom och tillägger: Och samtidigt – vi är alla skapade till Guds avbild. Insikten att vårt liv är njutbart även utan de här sakerna är också viktig.
– Det finns också en njutning i ansvarstagandet för kollektivet och i att vara en del av helheten. Jag kan känna viss njutning när jag källsorterar. Njutning handlar om så mycket mer än om impuls och behovstillfredsställelse, säger Peter Sandin.

Ibland ställer vi stora krav på njutningen där de höga förväntningarna på exempelvis den perfekta semesterresan hotar att förstöra själva njutningen.
– Jag brukar säga till de vigselpar jag möter att de ska försöka komma ihåg att njuta även av den där hämtpizzan när allt är stressigt, säger Johanna Häggblom.

Historiskt sett har njutning ofta setts som något skamfullt, särskilt inom kyrkan.
– Kyrkan skiljde förr på det andliga och det kroppsliga. Njutning kopplades till kropp och sexualitet på ett negativt sätt, säger Peter Sandin.
– Det är problematiskt med den skammen som kyrkan stod för då eftersom skam handlar om att vara fel som människa. Njutning är inte fel, alla människor
 trävar efter njutning. Men idag är Svenska kyrkan en av de mest progressiva organisationerna i samhället vad det gäller exempelvis hbtq-frågor, säger Johanna
Häggblom.
– Jo, men vi behöver fortfarande jobba hårt för att nå ut med att vi inte längre står för något moralpekande. Vi behöver nyansera begreppet njutning inom kyrkan och hitta ett sundare förhållningssätt till det för njutning är egentligen något vi förkunnar om hela tiden – att vara tacksamma, att glädjas över hela livets bredd och att ta hand om skapelsen, säger Peter Sandin.

Bibeln är full av njutning, säger de båda. Gud uppmanar oss att njuta av livets goda – det är en gåva från Gud.
– Hela Höga visan handlar om njutning, säger Peter Sandin.
– När jag håller griftetal vid begravningar brukar jag läsa ur Predikaren 3:12–13,
 säger Johanna Häggblom: ”Jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att äta ochdricka och finna glädje mitt i all sin möda – det är en gåva från Gud.”

Kan man njuta i kyrkan?
– Ja, absolut! Jag njuter av musiken, av att förmedla och mötas i Guds nåd och av gemenskapen i ungdomsgruppen som träffas uppe i Petruskyrkan – det kan jag leva på hela veckan! säger Johanna Häggblom.
– Många säger också att de njuter av tystnaden eller av budskapet de får i
kyrkan, säger Peter Sandin.

Vad njuter ni själva av?
– Av musik, av mitt jobb och av mina relationer – de är det viktigaste i mitt liv. Jag njuter även av att ta hand om mig själv och ha en sund relation till min kropp, säger Johanna Häggblom.
– Av mina barn, min fru, mitt jobb och goda relationer. Det ger mig både delaktighet och meningsfullhet. Men jag kan också njuta av att gå i solen och bli hänförd över skapelsens storhet, säger Peter Sandin. 

Artikeln publicerades i Livet nr 4, 2019 som handlar om njutning.

Text: Mia Sjöström 
Foto: Elliot Elliot