Foto: Rawpixel/Unsplash

Kyrkoavgift

 Som vuxen medlem med inkomst betalar du kyrkoavgift. Genom kyrkoavgiften gör du det möjligt att vårda kyrkobyggnaderna som är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv.

Du gör det också möjligt för Danderyds församling att bedriva ett aktivt arbete bland barn, unga och vuxna. Hembesök hos äldre (diakoni), ekonomiskt bistånd och själavård för behövande samt vuxenvandringar på helgnätter är en viktig del av församlingens sociala arbete.

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror på hur mycket du tjänar och var du bor. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året.

I Danderyd betalar du 72,5 öre/intjänad hundralapp. Det är en av de lägsta kyrkoavgifterna i Sverige.

Begravningsavgift
Begravningsavgift betalas av alla folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift för hela Sverige, vilket trädde i kraft 1 januari 2016. I november 2021 fastställde Kammarkollegiet avgiften till 26,1 öre per intjänad hundralapp.