Förskolebarn i galonbyxor som kör trehjulingar
Foto: Jenny Sigeman

Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens förskola ligger naturskönt med skogen runt knuten. Närheten till skogen gör att barnen har stora möjligheter att uppleva årstidernas växlingar. På Kyrkans förskola får barnen utforska och undersöka med hela kroppen och alla sinnen.

Förskolan består av två grupper:
• Nalle Puh för yngre barn.
• Bamse för äldre barn.

En dag på Kyrkbacken
Förskolan öppnar
7.45-9.00 Lek och aktiviteter utomhus.
9.00-11.00 Planerad verksamhet, stationslek.
9.30 Fruktstund
11.00 Lunch
11.30 Vila, Nalle Puh/Lugna stunden, Bamse.
13.00 Barnen väljer olika aktiviteter t.ex. skapande, rörelse och konstruktion.
14.00 Mellanmål
15.00 Lek ute och/eller inne
Förskolan stänger

Reggio Emilia-inspirerad förskola
Barnen har en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Utifrån
Reggio Emilia-pedagogiken är förskolan utformad med kreativa lekstationer både ute och inne. Barnen utvecklar sitt skapande och sin nyfikenhet genom olika projekt. Vi vill att barnen ska uppleva naturen och på så sätt förstå
vikten av att ta hand om vår jord. Självklart är att återbruka och återvinna
för att bli medvetna om vårt samspel med naturen.

Språk- och sånglek
Vi vill skapa förutsättningar för varje barn att utveckla ett rikt och nyanserat språk, sin kommunikationsförmåga och sin förmåga att uttrycka sina tankar. Med högläsning, rim, bildstöd, ramsor, sång, rörelselekar, besök på biblioteket och aktivt lyssnande stödjer och stimulerar vi barnen i deras språkutveckling.
Vår kyrkomusiker har sånglek med barnen varje vecka.

Skridskoskola
På vintern går våra 5-åringar på skridskoskola. Verksamheten planeras utifrån barnens önskemål och tankar.

Välkommen att kontakta Kyrkbackens förskola
Kyrkvägen 27, Stocksund
Bamse 08-568 957 50, 070-622 19 88
Nalle Puh 08-568 957 52, 070-600 26 43
Rektor Annelie Geilert
08-568 957 02, 070-333 22 28
e-post: annelie.geilert@svenskakyrkan.se 
Anmälan - görs på Danderyds kommuns hemsida