Barn kör leksaksbil på färgglad lekmatta.
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Kyrkans förskola

Vi erbjuder barnen en rolig, lustfylld och lärorik verksamhet nära natur, lekparker och kyrkorum. Kyrkans förskola består av små enheter vilket skapar bra förutsättningar för en fördjupad, nära och vardaglig relation mellan både barn och vuxna.

Välj mellan tre enheter
Kyrkans förskola i Danderyd består av tre enheter som ägs och drivs av Danderyds församling:
Kyrkbacken i Petruskyrkan, Kyrkvägen 27, Stocksund. 
Enens förskola i Träffpunkt Enebyberg, Enebytorg. 
Änglagaraget, kyrkans förskola i Djursholm vid Djursholms församlingsgård, Bragevägen 32,

Barnen blir sedda och respekterade
Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig sedda och respekterade. Förskolans pedagoger stöttar barnen att känna tilltro till sin egen förmåga och att bli en del av en grupp. Kyrkans förskola är öppen för alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller bor i en annan kommun.

På förskolorna är barnen indelade i en äldre och en yngre grupp för att ha en miljö och verksamhet som både skapar utmaningar och trygghet. Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanen för förskolan och Danderyds kommuns riktlinjer.

Förskola med tradition
Danderyds församling har bedrivit förskoleverksamhet sedan 1965.  Kanske har du, som nu är förälder, själv gått i någon av förskolorna.

Och Gud då?
Församlingens präster och musiker är delaktiga i förskolans verksamhet. En gång i månaden är det vardagsgudstjänst. Prästen är en samtalspartner för både barn, föräldrar och personal. 

Följ oss på insta 
Sök: kyrkansforskola_danderyd

Klagomålshantering – för barnens bästa
Vi uppskattar och vill ha en öppen dialog med er föräldrar. Välkommen att höra av dig om du har åsikter/klagomål om något som rör Kyrkans förskolas verksamhet. Läs mer om hur du gör Klagomålshantering Kyrkans förskola.

Kontakt
Rektor Annelie Geilert, 08-568 957 02, 070-333 22 28.
annelie.geilert@svenskakyrkan.se 

Anmälan på Danderyds kommuns hemsida: https://www.danderyd.se/forskola-och-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-eller-sag-upp-plats/ 

 

Smyckade glasburkar med namnen Miriam, Leonore och Cornelia textat på.

Förskolan Enen

Mitt i Enebybergs centrum finns Enens förskola. I samma hus ligger även biblioteket, fritidsgården, Öppna förskolan och Enebykyrkan. Det är ett hus för alla åldrar och som sjuder av liv och rörelse. På Kyrkans förskola får barnen utforska och undersöka med hela kroppen och alla sinnen.

Förskolebarn i galonbyxor som kör trehjulingar

Kyrkbackens förskola

Kyrkbackens förskola ligger naturskönt med skogen runt knuten. Närheten till skogen gör att barnen har stora möjligheter att uppleva årstidernas växlingar. På Kyrkans förskola får barnen utforska och undersöka med hela kroppen och alla sinnen.

Förskolan Änglagaraget

Förskolan Änglagaraget i Djursholm består av två flygelbyggnader, omgivna av samma trädgård som Djursholms församlingsgård – i folkmun kallad ”Änglagaraget”. På Kyrkans förskola får barnen utforska och undersöka med hela kroppen och alla sinnen. Inspirerande och hemtrevlig miljö både ute och inne.