Barn kör leksaksbil på färgglad lekmatta.
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Kyrkans förskola

Vi erbjuder barnen en rolig, lustfylld och lärorik verksamhet nära natur, lekparker och kyrkorum. Kyrkans förskola består av små enheter vilket skapar bra förutsättningar för en fördjupad, nära och vardaglig relation mellan både barn och vuxna.

Välj mellan tre enheter
Kyrkans förskola i Danderyd består av tre enheter som ägs och drivs av Danderyds församling:
Kyrkbacken i Petruskyrkan, Kyrkvägen 27, Stocksund. 
Enens förskola i Träffpunkt Enebyberg, Enebytorg. 
Änglagaraget, kyrkans förskola i Djursholm vid Djursholms församlingsgård, Bragevägen 32,

Barnen blir sedda och respekterade
Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig sedda och respekterade. Förskolans pedagoger stöttar barnen att känna tilltro till sin egen förmåga och att bli en del av en grupp. Kyrkans förskola är öppen för alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller bor i en annan kommun.

På förskolorna är barnen indelade i en äldre och en yngre grupp för att ha en miljö och verksamhet som både skapar utmaningar och trygghet. Vi arbetar utifrån den reviderade läroplanen för förskolan och Danderyds kommuns riktlinjer.

Förskola med tradition
Danderyds församling har bedrivit förskoleverksamhet sedan 1965.  Kanske har du, som nu är förälder, själv gått i någon av förskolorna.

Och Gud då?
Församlingens präster och musiker är delaktiga i förskolans verksamhet. De håller varje vecka i en samling med sång, berättelser från Bibeln och samtal om olika livsfrågor som barnen är nyfikna på. En gång i månaden är det vardagsgudstjänst då även barn från närbelägna förskolor bjuds in. Prästen är en samtalspartner för både barn, föräldrar och personal. En sångpedagog sjunger med barnen varje vecka. 

Följ oss på insta 
Sök: kyrkansforskola_danderyd

Klagomålshantering – för barnens bästa
Vi uppskattar och vill ha en öppen dialog med er föräldrar. Välkommen att höra av dig om du har åsikter/klagomål om något som rör Kyrkans förskolas verksamhet. Klicka och läs mer om hur du gör Klagomålshantering Kyrkans förskola

Kontakt
Rektor Petra Olsson, 08-568 957 02, 070-333 22 28.
petra.olsson@svenskakyrkan.se

Anmälan på Danderyds kommuns hemsida: https://www.danderyd.se/forskola-och-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-eller-sag-upp-plats/