Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Här får vi möta varandra. Vi ber för andra människor, för världen och oss själva. Med sången, musiken och orden får vi landa en stund i tillvaron. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, vana gudstjänstfirare likväl som ovana. Genom kollekten kan man stödja behövande i världen eller på hemmaplan.

Välkommen på gudstjänst
Varje söndag - sedan 1400-talet - har klockorna vid Danderyds kyrka ringt in till gudstjänst. Varje söndag har människor samlats som församling, i fredstider, i orostider, under pest och pandemi.
Att fira gudstjänst är ett uppdrag, en bön och en motståndshandling, att få samlas i Guds hus för att Gud vill det.
Att få be tillsammans med andra för att vi behöver det och få vara i ett sammanhang som inte handlar om prestation eller konsumtion.
Det är i sanning befriande.
Att få gå in i ett sammanhang, på en plats som funnits i flera hundra år, sitta under valv som hört allt, och delta i meningsskapande.
Söndagen är den dag som Gud skapade annorlunda, en dag avskild för just människa och Gud.
Att få börja den dagen med att fira gudstjänst tillsammans är svårslaget.
...för att världen ska räddas.

Här kan du få information om gudstjänsterna i Danderyd:
• Titta i kalendariet på hemsidans startsida.
• Gå in på Svenska kyrkans hemsida. Där finns information om alla gudstjänster i Danderyd och i hela landet. 
• Ladda ner Kyrkguiden för Android eller Iphone.

Varmt välkommen att delta i gudstjänst i någon av dina kyrkor i Danderyd!

Vilken gudstjänsttyp passar dig?

Varje vecka firar vi olika typer av gudstjänster och andakter i Danderyds församling. På söndagar slår vi på stort med högmässa i Danderyds kyrka med kyrkkaffe efteråt i Församlingens Hus. Vill du komma på en enklare kvällsmässa och kanske delta i en samtalsgrupp eller hänga på vår ungdomskväll är du varmt välkommen på onsdagar.

Kyrktaxi

Kyrkan finns för alla och därför erbjuder Danderyds församling Kyrktaxi (via Taxi Stockholm) som är gratis. Alla som vill medverka i gudstjänstlivet och i församlingens övriga aktiviteter ska få möjlighet till det. Om du av olika anledningar har svårt att ta dig till kyrkan får du boka kyrktaxi. Se nedan.