Smyckade glasburkar med namnen Miriam, Leonore och Cornelia textat på.
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Förskolan Enen

Mitt i Enebybergs centrum finns Enens förskola. I samma hus ligger även biblioteket, fritidsgården, Öppna förskolan och Enebykyrkan. Det är ett hus för alla åldrar och som sjuder av liv och rörelse. På Kyrkans förskola får barnen utforska och undersöka med hela kroppen och alla sinnen.

Förskolan Enen består av två grupper:
• Myran för yngre barn.
• Älgen för äldre barn.

En dag på Enen
Förskolan öppnar. Barnen leker ute.
9.45 Fruktstund. Därefter utevistelse eller dagens aktivitet.
11.00 Samling
11.15 Lunch
12.00 Sov- och läsvila
12.30 Barnen väljer olika aktiviteter: skapande, bygg och konstruktion,
rollekar, sagoläsning m.m.
14.00 Mellanmål
14.45 Utelek
Förskolan stänger
 
Reggio Emilia-inspirerad förskola
Vi ser att barnen har en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Utifrån Reggio Emilia-pedagogik är Kyrkans förskola därför utformad med kreativa lekstationer både ute och inne. Här får barnen utveckla sitt skapande och sin nyfikenhet genom olika projekt.
Med lekar, böcker, sång-, sago- och språkpåsar, rim och ramsor väver
vi in matematik, språk och socialt samspel med varandra i den dagliga verksamheten.

Utevistelse
Vi satsar mycket på uteverksamhet bl.a. utflykter till skogen och närliggande lekparker. På utflykterna tränar barnen motorik och samspel. De får upptäcka och lära sig om djur och natur, årstidernas skiftningar och sin närmiljö.

Sång och rörelse
Vår kyrkomusiker har sånglek med barnen varje vecka. I Träffpunktens lokaler finns ett rörelserum som vi har tillgång till när vi vill. Både musik och gymnastik tränar bland annat kroppuppfattning och samspel i grupp.

Välkommen att kontakta Enens förskola
Alvägen 20, 182 04 Enebyberg
Myran 070-225 26 28
Älgen 08-568 957 60, 070-225 05 40
Rektor Annelie Geilert, 08-568 957 02, 070-333 22 28.
annelie.geilert@svenskakyrkan.se 
Anmälan - görs på Danderyds kommuns hemsida