Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Danderyds församling Besöksadress: Angantyrvägen 39, 18254 Djursholm Postadress: BOX 2021, 18202 DANDERYD Telefon:+46(8)56895700 E-post till Välkommen till Danderyds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Under en livet går vi människor igenom olika faser  med olika behov och olika svårigheter. Vi erbjuder samtal och olika mötesplatser som kan ge möjligheter för människor att växa vidare.

Ordet diakoni är ett uttryck från grekiska och betyder tjänst. Idag beskrivs diakoni som kristen tro och evangelium omsatt i praktisk handling och att ha omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Diakoni är också att ge röst åt orättvisor. Diakoner har en socialt inriktad utbildning och är precis som präster vigda till tjänst i Svenska kyrkan och har tystnadsplikt.

Enskilda samtal
Ibland behöver vi någon att samtala med. Det kan röra stort som smått, oro, bekymmer eller annat som hindrar dig från att komma vidare i livet. Diakoner och präster har tystnadsplikt.

Hembesök 
Besöksgruppen består av volontärer som då och då gör hembesök hos personer som saknar nätverk. Alla volontärer är utbildade inom Svenska kyrkan. Gruppen samarbetar med Röda Korset  och andra organisationer i Danderyd. Kontakta diakon Estelle Wiesel, 08-568 957 29 eller estelle.wiesel@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta församlingens  diakoner.