Meny

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Gud är kärlek. Diakoni uttrycker Guds kärlek i handling. Diakoner arbetar för det goda och kärleksfulla i världen. I Danderyds församling värnar diakonin omsorgen om hela människan - till ande, själ och kropp.

I Danderyds församling är vi tre diakoner och finns bland annat med i Andrums
öppna caféverksamhet, i samtalsgrupper om livet i existentiell hälsa, i sorgegrupper
och på fredagsfrukostarna. Välkommen att höra av dig till oss!

Behöver du någon att prata med?
Vi har tid för enskilda samtal när livets svårigheter gör sig påminda som sorg
och förluster, relationer, ekonomiska bekymmer, livskriser m.m. Diakoner har
tystnadsplikt.

Välkommen till våra mötesplatser!
Vi gör roliga saker tillsammans som bussresor, musikunderhållning, bakar
tillsammans med nyanlända svenskar, umgås med andra barnfamiljer på
vårt sommardagläger, och ansvarar för stillsamma retreater med andlig
uppbyggelse.

Hemkyrkan och sjukhuskyrkan
Du kanske bor på äldreboende eller är tillfälligt på sjukhus. Där finns vi och har
gudstjänster regelbundet för dig som inte kan ta dig till kyrkan.

Andlighet för kroppen
Gillar du att röra på dig och vill kombinera påfyllnad av både din inre och din
yttre människa inbjuder vi dig till gruppen som dansar heliga danser, till qigong
eller till att pilgrimsvandra kortare eller längre sträckor.

Volontär
Vill du vara med och hjälpa till och samtidigt delta i kyrkans gemenskap? Då kan
du bli volontär. Du behövs!

Välkommen att kontakta församlingens  diakoner.