Diakoni - kyrkans sociala arbete

Med diakoni menas den kristna kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Känslan av tillhörighet och sammanhang är en central del i människans upplevelse av hälsa och välbefinnande.

Danderyds församling vill vara ett en plats där människor kan känna trygghet och tillhörighet, dit det är lätt att komma, lätt att få rum, lätt att få bidra. Och när man inte kan komma, på grund av hälsa och ålder, vill församlingen skapa mötesplatser där de som längtar och behöver befinner sig – i hemmen, på äldreboendena, på sjukhuset.

Att visa omsorg och tjäna varandra är ett förhållningssätt i en kristen församling. När vi tjänar varandra öppnas insikter i oss som är omöjliga att lära sig genom teori. Att hjälpa och kunna ta emot hjälp är en av den kristna traditionens centrala metoder för att kunna ta sig igenom livet. Danderyds församling vill vara en gemenskap där människor får möjlighet att hjälpa varandra, där människor får möjlighet till insikt om det egna behovet av hjälp, ett sammanhang där man kan få vara både hjälplös och hjälpande.

Behöver du någon att prata med?
Vi har tid för enskilda samtal när livets svårigheter gör sig påminda som sorg
och förluster, relationer, ekonomiska bekymmer, livskriser m.m. Diakoner har
tystnadsplikt.

Välkommen till våra mötesplatser!
I Mörby centrum på plan 5 finns Andrum som fungerar som både mötesplats och gudstjänstlokal. 

Hemkyrkan 
Du kanske bor på äldreboende, där finns vi och har gudstjänster regelbundet för dig som inte kan ta dig till kyrkan.

Andlighet för kroppen
Gillar du att röra på dig och vill kombinera påfyllnad av både din inre och din
yttre människa inbjuder vi dig till gruppen som dansar heliga danser
eller till att pilgrimsvandra kortare eller längre sträckor.

Idealitet
Vill du vara med och hjälpa till och samtidigt delta i kyrkans gemenskap? Då kan
du bli ideell medarbetare. Du behövs! Välkommen att kontakta Maria Watolla. Kontaktuppgifter hittar du här nedan.

Mötesplatser

Musik, handarbete, samtal, föredrag eller en god fika, vad passar dig? Välkommen in i gemenskapen.

Tillfällig ekonomisk hjälp

Du som bor i Danderyds församling kan söka pengar under hela året. Danderyds församling har en donationsfond och oftast pengar i form av gåvor och kollekter. OBS! Under sommaren är det inte möjligt att söka medel ur fonder. I september öppnar vi för ansökningar igen.