Kyrkoherde Kristin Molander välkomnar hösten

I Danderyds församling finns verksamheter för alla åldrar. Morgonbön, Babycafé med sångstund, Miniorer, Kvällsmässa, Ungdomskväll, Bibeln och livet, Frukost i gemenskap, Upptaktshögmässa med extra allt! Och mycket, mycket mer. Se videohälsningen här och läs om alla aktiviteter nedan🧡

Verksamheter för alla åldrar

Här kan du läsa om en mängd olika aktiviteter och verksamheter som arrangeras i församlingens regi. Gudstjänster, diakoni, samtalskvällar, vuxengrupper, konserter, konfirmation, körer, träffpunkter med mera.

Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Här får vi möta varandra. Vi ber för andra människor, för världen och oss själva. Med sången, musiken och orden får vi landa en stund i tillvaron. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, vana gudstjänstfirare likväl som ovana.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Med diakoni menas den kristna kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Känslan av tillhörighet och sammanhang är en central del i människans upplevelse av hälsa och välbefinnande.

Konfirmation 2024

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Behöver du prata med någon?

Diakoner och präster erbjuder enskilda samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Musik och körsång

Musiken spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Bilden ovan är från en sommarandakt på ett av kommunens äldreboenden. Det finns många olika körer och ett stort utbud av musikgudstjänster,  lunchmusik, sommarmusik, musikmeditationer med mera.

Små och stora barn

Babycafé, Miniorer, Söndagsklubb och Tac-o-Lov är några aktiviteter för små och stora barn. Här kan både barn och vuxna lära känna nya vänner och hitta sammanhang för olika åldrar. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

Glada ungdomar i högstadieåldern titta mot betraktaren.

För dig som är ung

Danderyds församling vill möta dig som är ung i Danderyd. Genom olika verksamheter skapar vi mötesplatser för tonåringar och unga vuxna.

Internationella gruppen

Vi behöver bli fler! Välkommen att engagera dig i församlingens internationella grupp som leds av samordnare Maria Gibbs Persson. Visionen är att åstadkomma en utveckling tillsammans, både andligt, kulturellt och materiellt, som gör oss alla till helare människor.

Vuxen i kyrkan

Du är varmt välkommen till våra gudstjänster, konserter, föredrag, utflykter, pilgrimsvandringar med mera.

Konstutställningar i Församlingens Hus

Lokala konstnärer, både blivande och etablerade, ges möjlighet att ställa ut och bidra till att nya möten skapas i församlingen. Rummen i Församlingens Hus är stora och vackra med väggar som är utmärkta för konstutställningar och det finns alltid ett flöde av besökare. Välkommen att ställa ut i din församling!

Föreläsningar

Här kan du läsa kommande föreläsningar. Du kan också se gamla föreläsningar som har filmats. Länkarna ligger här nedan. Varmt välkommen!

Sjukhuskyrkan Danderyds Sjukhus

Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp i livets alla skeden. Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus finns till för patienter, närstående och personal. Vi finns för dig oavsett om du har en tro eller ej.