Foto: Magnus Aronson

Verksamheter för alla åldrar

Här kan du läsa om en mängd olika aktiviteter och verksamheter som arrangeras i församlingens regi. Gudstjänster, diakoni, samtalskvällar, vuxengrupper, konserter, konfirmation, körer, träffpunkter med mera.

Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Här får vi möta varandra. Vi ber för andra människor, för världen och oss själva. Med sången, musiken och orden får vi landa en stund i tillvaron. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, vana gudstjänstfirare likväl som ovana. Genom kollekten kan man stödja behövande i världen eller på hemmaplan.

Vuxen i kyrkan

Du är varmt välkommen till våra gudstjänster, konserter, föredrag, utflykter, pilgrimsvandringar med mera.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Med diakoni menas den kristna kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Känslan av tillhörighet och sammanhang är en central del i människans upplevelse av hälsa och välbefinnande.

Behöver du prata med någon?

Diakoner och präster erbjuder enskilda samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

-ej för de starka men för de svaga

Danderyds kyrkokör och ungdomskören Vox sjunger Förklädd gud - ett av våra mest älskade körverk. Gerhard Hoberstorfer reciterar Hjalmar Gullbergs text om medmänsklighet och fred, ursprungligen uppförd mitt under brinnande världskrig.

Små och stora barn

Babycafé, Söndagsklubb och Tac-o-Lov är några aktiviteter för små och stora barn. Här kan både barn och vuxna lära känna nya vänner och hitta sammanhang för olika åldrar. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

För dig som är ung

Danderyds församling vill möta dig som är ung i Danderyd. Genom olika verksamheter skapar vi mötesplatser för tonåringar och unga vuxna.

Internationella gruppen

Vi behöver bli fler! Välkommen att engagera dig i församlingens internationella grupp som leds av samordnare Maria Gibbs Persson. Visionen är att åstadkomma en utveckling tillsammans, både andligt, kulturellt och materiellt, som gör oss alla till helare människor.

Konfirmation - ett minne för livet

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

VÅRYRA i Församlingens Hus

Danderyds Konstrum presenterar en ny samlingsutställning med 11 konstnärer, 23 april - 26 maj 2024.

Föreläsningar

Här kan du se föreläsningar som har filmats.

Sjukhuskyrkan Danderyds Sjukhus

Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp i livets alla skeden. Sjukhuskyrkan på Danderyds sjukhus finns till för patienter, närstående och personal. Vi finns för dig oavsett om du har en tro eller ej.