En kvinna läser en barnbibel för ett litet barn som sitter i hennes knä.

Verksamheter

Här kan du läsa om allt vi har att erbjuda i Danderyds församling, gudstjänster, konserter, konfirmandläger, körer, träffpunkter med mera

Gudstjänster

I en tid där allt går i ett kan gudstjänsten bli en paus, ett andrum, och ett sätt att få perspektiv på sitt liv. När man sätter sig ner i kyrkorummet är man en del av ett sammanhang; här har människor suttit före oss och många fler kommer att sitta här efter oss.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Med diakoni menas den kristna kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Känslan av tillhörighet och sammanhang är en central del i människans upplevelse av hälsa och välbefinnande.

En grupp ungdomar på konfirmationsläger.

Konfirmation

Vad är konfirmation? Konfirmandtiden är en chans att tillsammans med andra fundera över viktiga och spännande frågor. Du får lära dig mer om kristen tro, om hur andra tänker och kanske lite mer om dig själv.

En kvinna syns med ryggen mot betraktaren. Hon pratar med en kvinna i prästkläder som ler mot henne.

Behöver du prata med någon?

Diakoner och präster erbjuder enskilda samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Musik

Musiken har en stark tradition i Danderyds församling och den spelar en viktig roll i församlingens verksamhet. Körerna är många och för alla åldrar. Någon av körerna medverkar oftast vid söndagens högmässa.

En flicka i 10-årsåldern bär en yngre flicka på ryggen. Båda tittar mot betraktaren och skrattar.

Barnverksamheter

I Danderyds församling finns många aktiviteter för barn. Från de allra minsta som inbjuds till babysång tillsammans med sina föräldrar till de större som deltar i skolkyrkans temavandringar.

Glada ungdomar i högstadieåldern titta mot betraktaren.

För dig som är ung

Danderyds församling vill möta dig som är ung i Danderyd. Genom olika verksamheter skapar vi mötesplatser för tonåringar och unga vuxna.

Mission & internationellt arbete

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa kärlek till människorna. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det internationella arbetet är en viktig del av Svenska kyrkans identitet. Och det är ett engagemang som tar sig många olika uttryck. 

Vuxen i kyrkan

Du är varmt välkommen till våra gudstjänster, konserter, föredrag, utflykter, pilgrimsvandringar med mera.

Utställningar

Konstens olika uttryck berör oss på så många olika sätt. I Församlingens Hus pågår utställningar året om. Foto, måleri och kollage av både etablerade konstnärer och nybörjare. Danderyds vårsalong inbjuder alla att ställa ut.

En ung kvinna med mycket kortklippt hår applåderar bland publik i en kyrka.

Föreläsningar

Här hittar du information om våra kommande föreläsningar. Du kan också se gamla föreläsningar som har filmats. Länkarna ligger här nedan. Varmt välkommen!

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans uppdrag är att stödja och hjälpa, vara bärare av mod och hopp i livets alla skeden.