Foto: Jenny Sigeman

Förskolan Änglagaraget

Förskolan Änglagaraget i Djursholm består av två flygelbyggnader, omgivna av samma trädgård som Djursholms församlingsgård – i folkmun kallad ”Änglagaraget”. På Kyrkans förskola får barnen utforska och undersöka med hela kroppen och alla sinnen. Inspirerande och hemtrevlig miljö både ute och inne.

Förskolan består av två grupper:
Lärkan för yngre barn.
Duvan för äldre barn.

En dag på Änglagaraget
Förskolan öppnar, uteaktivitet
9.30 Samling med fruktstund.
Planerad verksamhet, stationslek.
11.15 Lunch och vila
13.15 Innelek, sagoläsning. Barnen väljer aktivitet i stationslek, t.ex. skapande, rörelse och konstruktion.
14.15 Mellanmål
14.45 Utelek
Förskolan stänger

Reggio Emilia-inspirerad förskola
Vi ser att barnen har en stark inneboende drivkraft att utforska världen.
Utifrån Reggio Emilia-pedagogik är Kyrkans förskola därför utformad med kreativa lekstationer både ute och inne. Här får barnen utveckla sitt
skapande och sin nyfikenhet genom olika projekt. Vi vill att barnen ska
uppleva naturen och på så sätt förstå vikten av att ta hand om vår jord.
Vi odlar ute och inne och är i skogen. Självklart är att återbruka och återvinna för att bli medvetna om vårt samspel med naturen.

Språk- och sånglek
Vi vill skapa förutsättningar för varje barn att utveckla ett rikt och nyanserat språk, sin kommunikationsförmåga och sin förmåga att uttrycka sina tankar. Med högläsning, rim, bildstöd, ramsor, sång, rörelselekar, besök på biblioteket och aktivt lyssnande stödjer och stimulerar vi barnen i deras språkutveckling. Vår kyrkomusiker har sånglek med barnen varje vecka.

Välkommen att kontakta Förskolan Änglagaraget i Djursholm
Bragevägen 32, Djursholm
Lärkan, 08-568 957 57, 070-601 67 50
Duvan, 08-568 957 58, 070-600 21 90
Rektor Annelie Geilert, 08-568 957 02, 070-333 22 28.
annelie.geilert@svenskakyrkan.se
Anmälan - görs på Danderyds kommuns hemsida