Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Danderyds församling Besöksadress: Angantyrvägen 39, 18254 Djursholm Postadress: BOX 2021, 18202 DANDERYD Telefon:+46(8)56895700 E-post till Välkommen till Danderyds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förskolan Änglagaraget

Förskolan Änglagaraget i Djursholm består av två flygelbyggnader, omgivna av samma trädgård som Djursholms församlingsgård – i folkmun kallad ”Änglagaraget”. På Kyrkans förskola får barnen utforska och undersöka med hela kroppen och alla sinnen. Inspirerande och hemtrevlig miljö både ute och inne.

Förskolan består av två grupper:
Lärkan för yngre barn.
Duvan för äldre barn.
“Jag gillar att barnen utforskar olika material, som till synes inte är särskilt märkvärdiga, men som utvecklar barnens fantasi helt otroligt. Barnen skapar de mest fantastiska saker.” Sara Claesson, förälder på förskolan.

En dag på Änglagaraget
Förskolan öppnar, uteaktivitet
9.30 Samling med fruktstund.
Planerad verksamhet, stationslek.
11.15 Lunch och vila
13.15 Innelek, sagoläsning. Barnen väljer aktivitet i stationslek, t.ex. skapande, rörelse och konstruktion.
14.15 Mellanmål
14.45 Utelek
Förskolan stänger

Reggio Emilia-inspirerad förskola
Vi ser att barnen har en stark inneboende drivkraft att utforska världen.
Utifrån Reggio Emilia-pedagogik är Kyrkans förskola därför utformad med kreativa lekstationer både ute och inne. Här får barnen utveckla sitt
skapande och sin nyfikenhet genom olika projekt. Vi vill att barnen ska
uppleva naturen och på så sätt förstå vikten av att ta hand om vår jord.
Vi odlar ute och inne och är i skogen. Självklart är att återbruka och återvinna för att bli medvetna om vårt samspel med naturen.

Språk- och sånglek
Vi vill skapa förutsättningar för varje barn att utveckla ett rikt och nyanserat språk, sin kommunikationsförmåga och sin förmåga att uttrycka sina tankar. Med högläsning, rim, bildstöd, ramsor, sång, rörelselekar, besök på biblioteket och aktivt lyssnande stödjer och stimulerar vi barnen i deras språkutveckling. Vår kyrkomusiker har sånglek med barnen varje vecka.

Skridskoskola
På vintern går 5-åringarna i skridskoskola. Verksamheten planeras utifrån barnens önskemål och tankar.

Välkommen att kontakta Förskolan Änglagaraget i Djursholm
Bragevägen 32, Djursholm
Lärkan, 08-568 957 57, 070-601 67 50
Duvan, 08-568 957 58, 070-600 21 90
Förskolechef Ebba Zeno, 070-333 22 28.
ebba.zeno@svenskakyrkan.se
Anmälan: www.danderyd24.se