Foto: Josefin Casteryd

ACT Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt och proaktivt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt i katastrofer. Vårt uppdrag går ut på att kämpa för alla människors rätt till ett värdigt liv. Tillsammans gör vi skillnad!

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter. Men en livsbejakande tro sätter vi människors lika värde och rättigheter i centrum. Tillsammans för vi en kamp för liv. 

Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Vi arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Och bärs av visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi med tusentals engagerade runt om i församlingar och stift. Globalt har vi ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.

- Vår uppgift är att bygga ihop samhällen – i en tid av polarisering – och vi har kraft att mobilisera för att lyckas, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.​

Bakom varje siffra finns en människa
Just nu är 135 miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra finns en människa som fått sin trygghet sönderslagen av krig, svält eller naturkatastrofer. Hårdast drabbas den som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Act Svenska kyrkan samarbetar med organisationer som finns på plats före, under och efter en katastrof. I dessa situationer jobbar vi alltid tillsammans med dem som har utsatts för det otänkbara. Delaktighet är centralt för att känna trygghet och tillförsikt i en svår situation. Det humanitära arbetet utgår ifrån människors egen kraft att bygga en ny vardag.  

Att vara kyrka är en styrka
Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, en global rörelse där vi är med och förändrar förtryckande strukturer för att uppnå ökad jämställdhet. Tron är viktig för våra liv och värderingar och påverkar synen på kvinnors och mäns roll i samhället. Därför har vi tillsammans med andra kyrkor en unik möjlighet att driva frågor för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Act Svenska kyrkan har en stark lokal närvaro där vi driver angelägna frågor gentemot beslutsfattare och makthavare på nationell och global nivå.

Låga kostnader för insamling och administration
Till skillnad från många andra samlar Act Svenska kyrkan inte in kläder och andra varor för att skicka till olika platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala produktionen, som ger arbete och inkomst till många människor.

Act Svenska kyrkan är en insamlande och trosbaserad utvecklingsaktör som till största delen finansieras av insamlade medel och externa bidrag från Sida, EU och Radiohjälpen. 

Act Svenska kyrkan kontrolleras av Svensk insamlingskontroll, vilket garanterar att pengarna används på rätt sätt. Av alla medel går 84 % till verksamheten och 16 % går till administration och insamling. På externwebben kan du läsa mer om hur gåvorna hanteras och kontrolleras.

Läs mer om vårt arbete på externwebben