Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oscar Fredriks församling Besöksadress: Oscar Fredriks Kyrkogata 1 A, 41317 GÖTEBORG Postadress: Carl Johans Kyrkoplan 1, 41455 Göteborg Telefon:+46(31)7319250 E-post till Oscar Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsråd

Oscar Fredriks församling är en del av Carl Johans pastorat. Pastoratet har självstyrelse via kyrkorådet men är samtidigt en del av Göteborgs stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingen har en lokal grupp; församlingsrådet som ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat har tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen. Mer om kyrkorådet kan du läsa på Carl Johans pastorats hemsida.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Tillsammans med kyrkoherden och församlingsherden har församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

Oscar Fredriks församlingsråd

Ordförande

Marianne Wallgren. Telefon: 073-062 61 09. Mail: marianne.wallgren@vgregion.se

Ledamöter

  • Hans-Olof Andrén
  • Eaton, Elisabeth
  • Frida Brännström Olsson
  • Lilian Stenvall
  • Per Söderberg

Ersättare

  • Terese Engwall
  • Mattias Hallberg
  • Inger Järpedal
  • Tomas Rosenlundh

Protokoll från sammaträde