Någon klubbar en möteshandling.
Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Tillsammans med kyrkoherden och församlingsherden har församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

Kyrkoråd

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat har tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Oscar Fredriks församlingsråd

Ordförande

Elisabeth Eaton

Ledamöter

  • Frida Brännström Olsson
  • Julia Grame
  • Lilian Stenvall
  • Marianne Wallgren
  • Mattias Hallberg

Ersättare

  • Therese Engwall
  • Inger Järpendal
  • Gudrun Bernskiöld
  • Jakob Holmén

Protokoll från sammanträden

Kyrkorådet Carl Johans pastorat

Här kan du se vilka som sitter i kyrkorådet och vad som beslutats på sammanträden i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Illustration av kyrkorna i Carl Johans pastorat.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är pastoratets styrdokument, som innehåller visioner, inriktning och uppdrag. Dokumentet uppdateras med jämna mellanrum och utgör grunden för all verksamhet.