Församlingsråd

Oscar Fredriks församling är en del av Carl Johans pastorat. Pastoratet har självstyre via kyrkorådet men är samtidigt en del av Göteborgs stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat har tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen. Mer om kyrkorådet kan du läsa på Carl Johans pastorats hemsida.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Tillsammans med kyrkoherden och församlingsherden har församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

Oscar Fredriks församlingsråd

Ordförande

Marianne Wallgren. Telefon: 073-062 61 09. E-post 

Ledamöter

  • Hans-Olof Andrén
  • Frida Brännström Olsson
  • Elisabeth Eaton
  • Therese Engwall
  • Lilian Stenvall

Ersättare

  • Mattias Hallberg
  • Sanna Brobjer
  • Tomas Rosenlundh
  • Inger Järpedal

Protokoll från sammanträden