Foto: Annie Spratt on Unsplash

Förändringar i våra verksamheter

Alla verksamheter ställs in med anledning av de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. Vi firar däremot gudstjänst digitalt varje söndag kl. 11 på Carl Johans pastorats YouTube-kanal.

All verksamhet är inställd förutom digitala grupper 

Alla verksamheter där vi samlar människor, inklusive körer, ställs in fram till och  Det innebär att det inte blir konserter eller samlingar, ens i mindre sammanhang.

Pilgrimsvandringar

Pilgrimscentrum i Göteborg Foto: oskars Sylwan /Unsplash

Lördagsvandringen 21 november genomförs därefter är de tyvärr inställda. Passa på och följ med ut!

digitala grupper

De verksamheter som möts i digitala rum fortsätter som vanligt. 

Vi följer utvecklingen i samhället och och agerar i omsorg om och kärlek till varandra.

Nya öppettider för kyrkor och telefonsamtal

När många av våra verksamheter pausas, förlängs kyrkornas öppettider. Dessutom blir det lättare att nå oss på telefon för samtal. Läs mer om våra nya öppettider och telefontider.