Foto: Annie Spratt on Unsplash

Förändringar i våra verksamheter

Alla verksamheter ställs in med anledning av de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. Vi firar däremot gudstjänst digitalt varje söndag kl. 11 på Carl Johans pastorats YouTube-kanal.

Digitala gudstjänster

På grund av restriktionerna med anledningen av pandemin firar vi inga gudstjänster i kyrkorna. I stället sänder vi gudstjänster på YouTube, välkommen att delta!

Länk till Carl Johans pastorats YouTube-kanal

Inställd verksamhet

Alla verksamheter där vi fysiskt samlar människor, inklusive körer, ställs in tills vidare med undantag av pilgrimsvandringar. Det innebär att det inte blir konserter eller samlingar, ens i mindre sammanhang.

Pilgrimsvandringar

Pilgrimscentrum i Göteborg Foto: oskars Sylwan /Unsplash

Torsdag 28 januari drar vi igång vår pilgrimsverksamhet igen. Passa på och följ med ut! Du hittar mer information på sidan för Pilgrimscentrum i Göteborg.

digitala grupper

De verksamheter som möts i digitala rum fortsätter som vanligt. 

Vi följer utvecklingen i samhället och och agerar i omsorg om och kärlek till varandra.

Nya öppettider för kyrkor och telefonsamtal

När många av våra verksamheter pausas, förlängs kyrkornas öppettider. Dessutom blir det lättare att nå oss på telefon för samtal. Läs mer om våra nya öppettider och telefontider.