Foto: Malin LIngnert

Lekkyrkan

I Masthuggskyrkan finns ett skåp med prästkläder och andra kyrkliga ting som barn kan leka med.

 

Längst fram till vänster i kyrkorummet finns Lekkyrkan, ett skåp på hjul med olika kyrk-grejer. Här kan barnen leka dop och begravning, prova prästens kläder, läsa i barnensbibel med mera. När vi firar Barnens gudstjänst används skåpet som altare och barnen tar plats i gudstjänsten som präster, musiker och vaktmästare.

Barnens gudstjänst

En gång i månaden är det Barnens gudstjänst. Vid dessa gudstjänster leder barn bön och textläsning och de har tillsammans i Äventyret-verksamheten funderat över predikans innehåll. 

Joakim  Thoresson

Joakim Thoresson

Präst