Foto: Malin LIngnert

Lekkyrkan

I Masthuggskyrkan har vi en lekkyrka som är anpassad för barnen. Under vardagarna kan de komma för att leka och utforska kyrkans värld och på söndagarna när vi firar gudstjänsten bli lekkyrkan en plats för stillhet och tystnad där barnen kan vara en del av andakten för en stund.

Upptäck kyrkan på egen hand

Längst fram till vänster i kyrkorummet finns Lekkyrkan, ett skåp på hjul med olika kyrk-grejer. Här kan barnen leka dop och begravning, prova prästens kläder, läsa i Barnens Bibel med mera. När vi firar Barnens gudstjänst används skåpet som altare och barnen tar plats i gudstjänsten som präster, musiker och vaktmästare.

Masthuggskyrkans lekkyrka.
Foto: Hanna Bodell

Patrik Jonsson, designer och skulptör, har utformat skåpet.

Barnens gudstjänst

En gång i månaden är det Barnens gudstjänst. Vid dessa gudstjänster leder barn bön och textläsning och de har tillsammans i Äventyret-verksamheten funderat över predikans innehåll.

Äventyret

Rolig och kreativ grupp som träffas varje vecka. Verksamhet för barn i årskurs 2-3.

Barn på körövning.

Stars

Sång för dig som går i årskurs 2–6.

Gudstjänster

Det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp.

Café Maggan

Fika och kreativ tankeverkstad i Masthuggskyrkan för dig som går i årskurs 4-6.

Upptäck Masthuggskyrkan

Utforska kyrkans olika platser med vår bok som guide och hitta dina egna pärlor! Kyrkan är öppen varje dag.