Foto: Malin LIngnert

Lekkyrkan

I Masthuggskyrkan har vi en lekkyrka som är anpassad för barnen. Under vardagarna kan de komma för att leka och utforska kyrkans värld och på söndagarna när vi firar gudstjänsten bli lekkyrkan en plats för stillhet och tystnad där barnen kan vara en del av andakten för en stund.

Längst fram till vänster i kyrkorummet finns Lekkyrkan, ett skåp på hjul med olika kyrk-grejer. Här kan barnen leka dop och begravning, prova prästens kläder, läsa i barnensbibel med mera. När vi firar Barnens gudstjänst används skåpet som altare och barnen tar plats i gudstjänsten som präster, musiker och vaktmästare.

Patrik Jonsson, designer och skulptör, har utformat skåpet.

Barnens gudstjänst

En gång i månaden är det Barnens gudstjänst. Vid dessa gudstjänster leder barn bön och textläsning och de har tillsammans i Äventyret-verksamheten funderat över predikans innehåll. 

Joakim  Thoresson

Joakim Thoresson

Präst