Äventyret

Två roliga och kreativa grupper som träffas varje vecka! Verksamhet för barn i åldern 6–10 år.

Lilla äventyret

Onsdagar kl. 15–16, Masthuggskyrkan ingång A.

Genom att utforska, leka och skapa upptäcker vi tillsammans kyrkans värld och Bibelns berättelser.

Vi träffas på onsdagar i Masthuggskyrkan. Verksamheten är tänkt för barn som går i förskoleklass–årskurs 1. Terminen startar den 7 september 2022.

Stora äventyret

Torsdagar kl. 15.30–16.45

Masthuggskyrkan

Stora äventyret är en grupp för barn i årskurs 2 och 3. Fotboll, musik, poesi, greenscreen och en padda. Med bibel och kyrka lär vi känna varandra och en mystisk figur som heter Rajmond. Start 8 september.

Gudstjänster

Vi är med och förbereder våra gudstjänster följande datum: 18 september, 16 oktober och 13 november.

Anmälan

Fyll i formuläret här nedan!

Här kan du anmäla ditt barns intresse för ÄVENTYRET. Ett formulär skickas per barn, så om du har fler barn som vill lämna intresseanmälan fyller du i ytterligare en intresseanmälan för det andra barnet.

Lilla äventyret riktar sig till barn i förskoleklass och årskurs 1, Stora äventyret till barn i årskurs 2 och 3. Kryssa i vilken grupp du anmäler ditt barn till.

Lekfull och färgglad illustration med bokstäverna STARS.

Stars – den sceniska popkören

Sång och scen för dig som går i årskurs 4–7.

Musikul och Musikör

Oscar Fredriks har barnkörer för barn från förskoleklass och uppåt.

Öppen förskola

Välkomna alla barn 0–5 år i sällskap av vuxen.