Foto: Roland Eek

Gudstjänster

Det som du bär på – ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp.

Plats för tro och hopp

I gudstjänsten ber vi, sjunger, delar bröd och vin och tar del av bibelns berättelser. Det som du bär på – ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp. Välkommen till gudstjänst i Masthuggskyrkan!

Gudstjänst på söndagar

Söndagar kl. 11

Vi gör det tillsammans

Vill du vara med och läsa bibeltext, dela ut nattvard eller läsa förbönen så träffas vi i kyrkan kl. 10.30 och går igenom gudstjänsten.

Foto: Ronald Eek

I Masthuggskyrkan har vi olika gudstjänster på söndagar och helgdagar. De flesta är med nattvard. Under sommaren är de lite kortare i tid.

Barnens gudstjänst

En gång i månaden är det Barnens gudstjänst. Barnen är med och skapar gudstjänsten genom att vara präster, änglar, musiker, läsa, predika och sjunga – allt utifrån sin lust att vara med. De har tillsammans i Äventyret-verksamheten funderat över predikans innehåll. 

Kalender för Barnens gudstjänst

Gudstjänster med olika tema

Några gånger per år är det Pilgrimsmässa på söndagarna. De gudstjänsterna präglas av rörelse och pilgrimslivets förhållningssätt till livet och tron. Ibland är det temamässa eller musikgudstjänst. Kalender med datum och tider finns längre ner på sidan.

Veckomässa

Tisdagar kl. 18

På tisdagskvällar är det en enkel och kort kvällsgudstjänst med nattvard.

I anslutning till mässan pågår flera verksamheter, körövningar och ibland vandringar eller inspirationskvällar som Pilgrimscentrum arrangerar.

Plats för barnen i kyrkan

I Masthuggskyrkan har vi en lekkyrka som är anpassad för barn. Under vardagarna kan de komma för att leka och utforska kyrkans värld och på söndagarna när vi firar gudstjänsten blir lekkyrkan en plats för stillhet och tystnad där barnen kan vara en del av andakten för en stund. Blir benen fulla av spring kommer det att finnas en lekplats där barnen kan leka inne i glasrummet.

Öppettider för Masthuggskyrkan

Vi har öppet alla dagar 10-16 (utom tisdagar till kl. 18 och torsdagar till kl. 14). Välkommen in för att tända ett ljus, upptäcka kyrkorummet eller bara sitta en stund. Gudstjänst firas söndagar kl. 11.