Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat har tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen. Mer om kyrkorådet kan du läsa på Carl Johans pastorats hemsida.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Tillsammans med kyrkoherden och församlingsherden har församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

Masthuggs församlingsråd

Ordförande

Bo Bergström

Ledamöter

  • Anna Stenberg
  • Beata Åhrman Ekh
  • Hans-Olof Andrén
  • Karin Opperdoes
  • K-G Fridman

Ersättare

  • Daniel Ulfheden
  • Lars Olof Eckerström
  • Birgitta Eckerström
  • Sven Bengelsdorff

Kyrkorådet Carl Johans pastorat

Här kan du se vilka som sitter i kyrkorådet och vad som beslutats på sammanträden i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Illustration av kyrkorna i Carl Johans pastorat.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är pastoratets styrdokument, som innehåller visioner, inriktning och uppdrag. Dokumentet uppdateras med jämna mellanrum och utgör grunden för all verksamhet.