Församlingsråd

Masthuggs församling är en del av Carl Johans pastorat. Pastoratet har självstyre via kyrkorådet men är samtidigt en del av Göteborgs stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat har tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen. Mer om kyrkorådet kan du läsa på Carl Johans pastorats hemsida.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Tillsammans med kyrkoherden och församlingsherden har församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

Masthuggs församlingsråd

Ordförande

Anna Stenberg. Mail: stenberganna@hotmail.com . Telefon: 073-398 19 93.

Ledamöter

  • Bo Bergström
  • K-G Fridman
  • Karin Opperdoes
  • Lena Sandberg

Ersättare

  • Viola Janson
  • Daniel Ulfheden
  • Beata Åhrman Ekh