Abstrakt bild med bubblor. I bubblorna finns olika emojis bl.a. en skola, en kyrka och en regnbågsflagga.
Foto: Dustin Humes/Unsplash

Kyrka och skola

Carl Johans pastorat erbjuder besök för skolklasser i alla kyrkor. Våra präster och diakoner erbjuder också stöd vid en eventuell kris.

Studiebesök

Till kyrkan kan ni komma och ställa frågor och upptäcka. Vi som möter er vid besöken är insatta i aktuella läroplaner, kursplaner samt Barnkonventionen. Tillsammans med era lärare och pedagoger samtalar vi inför ert besök om tema och förväntningar.

Här följer några exempel på teman:

 • Svenska kyrkans högtider och de vanligaste psalmerna: Påsk, Alla helgon, Jul
 • Kyrkan i närområdet, nu och förr
 • Bibeln – centrala tankegångar
 • Kyrkan och människan

Besöket kan vara ett samtal, föreställning, interaktiv teater, en musiksaga eller en workshop. Alla skolor är välkomna till pastoratets samtliga kyrkor.

Stöd vid kris

Plötsligt händer saker som är svåra att hantera. Dödsfall eller olyckor kan drabba både personal och elever, lokalt eller på ett större samhälleligt plan. Många gånger finns behovet av tröst och stöd, riter eller samtal.

Vi har möjlighet att finnas tillhands, att öppna upp kyrkorummet, att hjälpa till med samtal eller dylikt, både för ledning, personal och elever. Det är självklart fritt att kontakta valfri församling, oavsett skola.

Kontakta vår reception för att få hjälp att nå rätt person. Tfn: 031–731 92 00.

Kontakt

Kontakta oss för att få veta mer eller för att boka in ett besök!

För förskoleklass–åk.6 se kontaktuppgifter till respektive församling nedan.
För åk.7 och uppåt kontakta Ia Hamnered eller Christopher Asker.

 • Karl Johan
 • Kungsladugård
 • Sanna
 • Flatåsskolan
 • Skytteskolan
 • Västerhedsskolan
 • Bild och form
 • Fjällskolan
 • Oscar Fredrik
 • Nordhem
 • Ryska skolan