Meny

Behandling av personuppgifter inför och under konfirmation

För att en person ska kunna konfirmeras i Carl Johans pastorat behöver vi få in vissa personuppgifter. De används sedan för att se till att konfirmandtiden blir så bra som möjligt och för att bjuda in till verksamhet efter konfirmationen.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmeras. Direktinbjudan går till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).

Det går också att konfirmeras som vuxen.

Uppgifter om eventuell vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i vår verksamhet. Vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter om Konfirmanden

Vi behöver konfirmandens personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra konfirmationen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal konfirmanden anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om konfirmanden. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att konfirmanden inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Carl Johans pastorat utan ett samtycke från eventuell vårdnadshavare.
  • För att någon ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar.
  • När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Behandlingen utförs med stöd av det avtal konfirmanden anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
  • För att konfirmanden ska kunna delta i vissa aktiviteter kan vi behöva veta om hen är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att hen inte utsätts för fara under våra aktiviteter.
  • Vi sparar kontaktuppgifter till unga konfirmander för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander.
  • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där konfirmanden finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med eventuell vårdnadshavares samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

 Om vi inte får personens personuppgifter kan hen inte konfirmeras.

Uppgifter om genomförd konfirmation indikerar konfirmandens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till konfirmation sker vanligtvis via telefon eller post. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan.

För eventuell vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer, adress och namnteckning.

För konfirmanden rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, adress, datum och ordning för dop, religiös övertygelse, eventuella hälsouppgifter

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifterna sparas hos oss under tiden personen deltar i vår verksamhet. Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I konfirmationsboken anges bl.a. uppgifter om konfirmanden och eventuella vårdnadshavare. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.

Vilka rättigheter har ni?

Carl Johans pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, klicka här. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.