Meny

Behandling av personuppgifter i samband med vigsel

Om ni ska gifta er behöver ni bland annat lämna namn, personnummer och en giltig hindersprövning. Minst en i paret behöver vara medlem i Svenska kyrkan för att ni ska kunna vigas i Svenska kyrkan. Det innebär att även uppgiften om medlemskap behandlas i samband med vigseln.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver era personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra vigseln, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och personal för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under själva vigseln. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ni anses ingå genom att boka vigsel hos oss.
  • För att vigas i Svenska kyrkan krävs som huvudregel att en i vigselparet är medlem i Svenska kyrkan. När vi gör den kontrollen behöver vi därför behandla uppgifter om medlemskap för minst en av er. Detta gör vi med stöd av 23 kap. 1 a § kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar. Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan indikerar medlemmens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda är medlem/medlemmar. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om medlemskapet till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.
  • För att kunna vigas behöver ni lämna in intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse i 4 kap. 5 § Äktenskapsbalken.
  • Efter vigseln lämnas ett vigselbevis till er. Underrättelse om vigseln skickas även till Skatteverket. Dessa behandlingar utförs med stöd av rättsliga förpliktelser i 4 kap. 7 och 8 §§ Äktenskapsbalken.

Om ni inte lämnar era personuppgifter kan ni inte vigas hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om er är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, civilstatus och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Kontakt via exempelvis e-post gallras efter vigseln. Vissa uppgifter om vigseln kommer att sparas i en så kallad vigselbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. Underlag till vigselboken gallras dock efter fem år.

Vilka rättigheter har ni?

Carl Johans pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, klicka här. Där hittar ni även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.