Foto: Magnus Aronson /Ikon

10 starka skäl för medlemskap

Du och ditt medlemskap är en viktig del för Svenska kyrkan.

Vi ger dig 10 (11) starka skäl till medlemskap!

Du gör det möjligt för oss att hjälpa människor i nöd, vara en god kraft att räkna med i samhället och föra traditioner vidare in i framtiden och mycket mer. Allt går inte att sätta ord på, men...

Diakoni
Svenska kyrkan satsar stora resurser på stöd till handikappade, brottsoffer, arbetslösa, äldre, ensamma, missbrukare, flyktingar och många andra som behöver en hjälpande hand. 

Tillhör du Svenska kyrkan stödjer du denna viktiga verksamhet

Barn– och ungdomsverksamhet
Kyrkan i din församling möter barn, ungdomar och studenter genom vår Barnverksamhet, ungdomsgrupper, konfirmandgrupper och Ung Ledare.

Vi vill vara medvandrare och stöttare i en tid då man lägger grunden för sitt vuxna liv. Vi vill uppmuntra våra unga att se sitt värde, sina individuella gåvor och att använda dem.

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan stödjer du detta arbete

Dop och vigsel
Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Vigseln är fest då vi firar att vi hör ihop med varandra och bildar familj. Dop och vigsel är traditioner och minnen som vi vet är viktigt för många människor. 

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan stödjer du detta arbete

Begravning
Alla boende i Sverige betalar en begravningsavgift. Den ger rätt till begravningsplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal utan religiösa symboler för begravning och skötsel av gravplatsens allmänna ytor.

Som medlem i Svenska Kyrkan får du dessutom rätt till Svenska kyrkans begravningsgudstjänst med präst och kantor samt om du vill bärarlag.

Bistånd
I Svenska kyrkan finns ett stort engagemang i krigshärjade och fattiga länder. Svenska kyrkans internationella arbete genomför årligen större insamlingskampanjer för något angeläget ämne. Dessa kampanjer brukar ligga i samband med jul- och påsktid.

Krishantering
Kyrkan är för många en trygg plats när det som inte får hända händer.
Svenska kyrkan och din församling ingår i kommunens krisgrupp som tillsammans har en beredskap för att möta de behov som uppstår vid kriser och katastrofer.

Samtal
Kyrkans präster och diakoner finns alltid till hands vid personliga kriser. Båda yrkesgrupperna har fullständig tystnadsplikt. Helt nya perspektiv kan dyka upp då man får samtala om sina tankar, sitt inre och sina bekymmer. Det ger också en möjlighet att gå vidare.

Musik
Tiotusentals människor sjunger i kyrkans olika körer runt om i landet. I våra församlingar har vi flera körer med olika inriktningar för både stora och små. Dessutom spelas det musik i kyrkorna vid förrättningar och gudstjänster. Musik är en viktig del i kyrkans verksamhet. Det förekommer i alla sammanhang som vi arrangerar


Kultur och tradition i Sverige och i utlandet
Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att upprätthålla och vidmakthålla traditioner som anses Svenska. Såsom adventsfirande, julgudstjänster och skolavslutningar. Genom SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, kan svenskar i utlandet känna sig som hemma. Kaffe med kanelbullar är det klassiska.

De kan också få stöd i krissituationer av någon som talar deras modersmål.

SKUT möter och hjälper årligen många svenska turister, aupairungdomar, utlandsstudenter med flera.

Som medlem i Svenska kyrkan stödjer du detta arbete

Kyrkobyggnaderna
I vårt pastorat finns också Bondstorps, Byarums, Svenarums och Vaggeryds kyrkor.

Genom ditt medlemskap bidrar du till att kyrkorna behålls i gott skick och bevaras för framtidens generationer som en del av bygdens historia.

Sist men inte minst

När du är medlem i Svenska kyrkan är du del av något STÖRRE.
Vi stödjer dig i att finna och ge hopp.

Välkommen!
Svenska kyrkan Byarums Pastorat
Besöksadress: Skogsvägen 16, Vaggeryd