Att vara medlem i Svenska kyrkan

De allra flesta som lever och bor i Sverige kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet bjuder på motgångar och känns som allra skörast, eller i största glädje och lycka - och allt där emellan. Det kan vara när man är mycket gammal eller väldigt ung - och allt där emellan. Oavsett när det sker, ska mötet med Svenska kyrkan ge hopp, livsmod och styrka.

Att vara medlem i Svenska kyrkan är att vara med och möjliggöra mycket gott. Det är ett sammanhang att känna stolthet över. Genom ditt medlemskap erlägger du en kyrkoavgift som används till många och uppskattade verksamheter. Kanske deltar du själv i någon av dem?

Din kyrkoavgift går bland annat till:

1. Barn

Foto: Alex Giacomini /Ikon

Varje vecka träffas barn och deras föräldrar i någon av alla aktiviteter som finns att välja på: Öppet hus, öppna förskolan, eller babygung. Det ger barnen chans att leka medan föräldrar får träffa andra vuxna. För de lite större barnen finns flera barnkörer och efter skolan-aktiviteter.

2. Ungdomar

Här finns en rik och varierad konfirmand- och ungdomsverksamhet med möjlighet att själv gå vidare och bli ungdomsledare. Chanser att utveckla sitt musikintresse, och tillfällen att umgås med andra ungdomar. Vi vill att ungdomar ska finna en plats där de räknas för sin egen skull, och samtidigt bidrar de med värdefulla erfarenheter in i församlingsarbetet.

3. Gudstjänster

Var du än befinner dig inom Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger är det aldrig långt till gudstjänst. Vi samlas i gemenskap,vid fler tillfällen än söndagar klockan 11. Här finns tid för återhämtning och energipåfyllning i mässan, andakter, retreater, musikmeditationer…

En präst håller fram en nattvardskalk.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

4. Sjukhuskyrkan

På Skellefteå lasarett är det aktivitet dygnet runt, årets alla dagar. Här verkar Sjukhuskyrkan, för patienter, närstående och vårdpersonal. Mässa firas regelbundet i andaktsrummet, många sjukbäddar får besök för samtal och tröst och personalen får stöd och samtal inför och efter sitt viktiga arbete. Sjukhuskyrkan är en ekumenisk verksamhet som görs möjlig genom att församlingar i hela Skellefteåområdet samverkar. 

5. Våra äldre

Äldre och daglediga träffas flera gånger i veckan på olika caféer, föredrag etc. Det innebär att vi tillsammans medverkar till att minska ensamheten i samhället. Den som inte orkar komma till arrangemangen, kan få besök hemma av församlingsdiakonen eller någon ur besöksgrupperna.

6. Jourhavande präst

På det nationella nödnumret 112 får människor i krissituationer kontakt med Jourhavande präst mellan kl 21 och 06, årets alla dagar. Det finns alltid någon som lyssnar och det kan vara skillnaden mellan liv och död för den som behöver det.

7. Krisberedskap

Svenska kyrkan är alltid redo. Vid stora katastrofer som drabbar samhället arbetar vi nära civilsamhället. När det krisar på det personliga planet och man behöver någon att prata med finns kyrkans själavård tillgänglig.

8. Kultur

Musik är ett språk som talar till de allra flesta. Och i kyrkan spelas musik! Här kan du komma på många, många konserter – de allra flesta helt gratis. Körlivet är rikt och lika fantastiskt att delta i som att lyssna till. Kyrkorummen är också rikt smyckade och innehåller flera historiskt intressanta föremål.

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

9. äldreboenden

Det firas regelbundet andakt och mässa på våra äldreboenden. Där bor många av de som en gång byggde vår församlingsgemenskap och det är fint att som kyrka kunna komma till dem, när de inte kan komma till kyrkan.

10. kulturarvet

Våra kyrkor har en imponerande sammanlagd levnadsålder. De är också öppna och tillgängliga för allmänheten även vid tider då vi inte firar gudstjänst. Kyrkobyggnaderna är en del av vårt gemensamma kulturarv och vårt uppdrag är att vårda dem så att även kommande generationer får ha glädje av dem.

11. flyktingarbete

Runt om i världen drabbas människor av krig, svält och katastrof. Vi ger stöd till människor som är på flykt, oavsett om de vistas inom vårt pastorats gränser eller inte. Vi möter dem som behöver oss med generositet.

12. sorgearbete

Med liv kommer också död och en del av livet är att ta avsked från dem vi älskat. Oavsett om du förlorat en livspartner, en förälder, ett barn, en vän, så finns kyrkan för dig, redo att lyssna och samtala. Vi har sorgegrupper där man under en termin tillsammans med andra delar sorgen och hittar vägar vidare.

13. stora händelser

Livet bjuder på stora och viktiga ögonblick och då finns kyrkan med – i glädje och sorg. Stora familjehögtider som dop och bröllop har samlat generationer. Även när det är som svårast, då en närstående avlidit, finns kyrkan med hela vägen fram till begravning och tiden därefter.

14. gemenskap

Diakoni handlar i praktiken mycket om att ge stöd och uppmuntran till den som behöver det. Ingen människa ska behöva vara ensam mot sin vilja. Genom diakonin byter vi utanförskap till gemenskap. Det finns också möjlighet till enskilda samtal, familjerådgivning och stötting t ex i kontakter med olika myndigheter.

15. internationellt arbete

Svenska kyrkan samarbetar med flera kristna samfund i världen genom Act-alliansen. Det betyder att vi tillsammans med våra partners finns på plats snabbt vid katastrofer och kan arbeta långsiktigt med bistånd där det behövs bäst. Tillsammans vill vi hjälpa till självhjälp på ett sätt som stärker människors värdighet. Ett hållbart arbete för ett gemensamt ansvar för skapelsen

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fortfarande inte övertygad?

Här kan du fortsätta läsa om vad Svenska kyrkan är och står för.

Läs mer här!

Bli medlem

Är du inte medlem, men vill bli? Eller i alla fall få veta mer?

Klicka här