Foto: Magnus Aronsson/IKON

Vigsel

Ett löfte som två makar ger varandra i vigselgudstjänsten kan ge en trygghet och stadga åt relationen som man kan luta sig tillbaka mot under det gemensamma livet. Vigselgudstjänst sker vanligen i någon av våra kyrkor, men vigsel kan även ske på andra platser.

Här kan du läsa mer om vigsel