Medlem i Svenska kyrkan

Tack vare medlemmarna kan Svenska kyrkan bedriva en omfattande verksamhet som är viktig i dagens samhälle.

Varje medlem behövs för att Bromölla pastorat, det vill säga Näsums och Ivetofta-Gualövs församlingar, ska kunna fortsätta och utveckla den verksamhet som finns idag.

Kyrkan hör samman med musiken, konsten, kulturen och traditionerna i vår del av världen. Den är viktigt att värna om och föra vidare till kommande generationer. Vårt samhälles värderingar vilar i kyrkans tro på människors lika värde.

Här är några exempel på det du som medlem bidrar till genom kyrkoavgiften:
Gudstjänster
Gudstjänster av olika slag firas i pastoratets kyrkor, kapell och församlingshem varje vecka och på våra äldreboenden varje månad.

Kyrkor
Bevarande och underhåll av våra kyrkobyggnader så de kan fortsätta att vara mötesplats för människor idag och i framtiden.

Samtal – Kris – Katastrofer
Präster och diakoner finns tillgängliga för enskilda samtal. De har tystnadsplikt.
Svenska kyrkan finns på plats vid kriser och katastrofer och deltar i samhällets krisberedskap. Personalen har stor erfarenhet av att möta människor i sorg och kris.

Diakoni
Kyrkans sociala arbete är kostnadsfritt. Diakonerna har tystnadsplikt och arbetar för att stödja och hjälpa människor.  Hjälpen kan vara samtal, anhörigstöd, hembesök eller olika gruppaktiviteter.

Barn och ungdom
I församlingshemmen i Bromölla och Näsum samlas många barngrupper varje vecka. Från de allra minstas babyrytmik och öppna grupp finns det grupper för alla åldrar under barnens hela uppväxt.
Under konfirmationstiden får ungdomarna tid att reflektera över vem Gud är, livets mening och Jesus idag. Vårt arbete med den unga generationen är mycket viktigt för att bygga en god framtid för dem och en tryggare värld.

Musik
Här kan du utveckla ditt musikintresse som lyssnare eller deltagare. Det finns körer för barn, ungdomar och vuxna. Våra många konserter och musikupplevelser av olika slag i kyrkorna är oftast gratis.

Dop – Vigsel – Begravning
Dop erbjuds till alla.
Som medlem i Svenska kyrkan får du gifta dig i kyrkan.
Som medlem i Svenska kyrkan har du rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan med präst och organist.

Alla är välkomna
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan där för dig.

 

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv, men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.