Vigsel

En kyrklig vigsel är en vacker och symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar brudparet varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Vigsel i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan, och därmed också i Bromma församling, görs inte någon skillnad mellan heterosexuella eller homosexuella äktenskap. All kärlek kommer från Gud eftersom Gud är kärlek!

Vigselgudstjänsten är ett stort och högtidligt ögonblick för alla närvarande. Därför är det viktigt att vigseln blir ett vackert minne som vårdas ömt. Det gäller att förbereda sig väl, vare sig det är en liten intim ceremoni eller en stor tillställning med släkt och vänner.

Var börjar vi?

Ni som önskar kyrklig vigsel kontaktar församlingsexpeditionen och bokar dag och tid. Den vanligaste vigseldagen är lördagar men även andra dagar kan bokas.

Vad är ett vigselsamtal?

En tid innan vigseln ska äga rum kontaktar prästen er för ett vigselsamtal. Samtalet handlar om vigselgudstjänstens innehåll och utformning. Själva ordningen för vigsel regleras av Den svenska kyrkohandboken, men psalmer, musikstycken, böner, löften och vissa andra moment i vigseln kan variera och väljs i samråd med prästen. Här hittar du ordningen för en vigselgudstjänst och musikinspiration.

Vigselsamtalet är en chans för er och prästen att lära känna varandra för att vigseln ska bli så personlig, trygg och minnesvärd som möjligt.

Finns det formella krav för att få gifta sig?

Före vigseln måste en hindersprövning ha ägt rum. Ni ansöker om hindersprövning hos Skatteverket och får sedan ett intyg som är giltigt i fyra månader. Intyget, som består av två dokument, ska lämnas till vigselförrättaren innan vigseln. Utan en giltig och godkänd hindersprövning får en präst inte genomföra vigseln.

För att gifta er i Bromma församling måste även en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Om ni inte är medlemmar kan ni bli det här.

Vad ska vi tänka på när det gäller musik?

Kyrkomusikern spelar in- och utgångsmusik, två psalmer och erbjuder ackompanjemang till två eventuella solister under vigselgudstjänsten. Musiken ska, så långt möjligt, framföras på plats eftersom gudstjänsten bygger på delaktighet och gemenskap med Gud och varandra. För att framföra musiken finns orgel, piano och mikrofoner i Bromma församlings kyrkor.

Musiken i vigselgudstjänsten får inte stå i strid med Svenska kyrkans tro och värderingar. Om ni har tänkt göra ett särskilt programblad till vigseln är det därför bra att vänta med att trycka det till efter ni haft kontakt med musikern och prästen.

Vad kostar det att gifta sig i Bromma församling?

Vigseln i Bromma församling är gratis, men en av er måste vara medlem i Svenska kyrkan. Det gäller även om ni väljer att gifta er i en annan församling än den ni tillhör. Präst, musiker, vaktmästare och kyrkorum ingår. Om ni önskar extra musik framfört av en solist står ni för den kostnaden själv. 

Kontakt

Om du har fler frågor kan du diskutera det i Svenska kyrkans Facebookgrupp Bröllop och vigsel eller kontakta församlingsexpeditionen. 

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen

Bromma församling

Expedition