Foto: Ikon

Skolkyrkan

Skolkyrkan i Bromma vill vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för dess lärare och elever.

Bromma församling har sedan många år ett ekumeniskt samarbete med de andra kyrkorna och samfunden i Bromma. Sammarbetet har resulterat i en välkänd term – "Skolkyrkan i Bromma". Det är Bromma Ekumeniska Råd (BER) som är skolkyrkans huvudman. 

Tillsammans erbjuder och genomför Skolkyrkan ett program som just nu innefattar barn från 6-årsversamheten till årskurs 5. Verksamhet har pågått sedan 1986 och har utvecklats och växt i dialog med skolan. 

Upplevelsevandringar

Skolkyrkan i Bromma bjuder in skolklasser till kyrkorna vid tre olika tillfällen per år. Vi bjuder in till upplevelsevandringar med olika teman: allhelgona och jul under höstterminen, samt påsk under vårterminen. Vid efterfrågan finns även Upplev kyrkan. Vandringarna brukar vara mycket populära.

Kontakt

Kanske vill ni titta på kyrkans symboler, prata med en präst eller fundera på etiska dilemman? Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni vill komma på besök i kyrkan eller få besök i skolan i något annat sammanhang.