Meny

Skolkyrkan

Skolkyrkan i Bromma vill vara en resurs för skolans arbete och ett stöd för dess lärare och elever.

Bromma församling har sedan många år ett ekumeniskt samarbete med de andra kyrkorna och samfunden i Bromma. Sammarbetet har resulterat i en välkänd term – "Skolkyrkan i Bromma".

Skolkyrkan är ett arbetslag med personal från de olika kyrkorna och samfunden i Bromma. Det är Bromma Ekumeniska Råd (BER) som är skolkyrkans huvudman. 

Tillsammans erbjuder och genomför Skolkyrkan ett program som innefattar alla årskurser från 6-årsversamheten till högstadiet. Verksamhet har pågått sedan 1986 och har utvecklats och växt i dialog med skolan. 

Upplevelsevandringar: bibeln, jul, påsk och kyrkohistoria

Skolkyrkan i Bromma bjuder in skolklasser till våra olika kyrkor vid fyra olika tillfällen per år. Vi bjuder in till upplevelsevandringar med olika teman: bibeln och julen under höstterminen, samt kyrkohistoria och påsk under vårterminen. Vandringarna brukar vara mycket populära.

Kontakt

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni vill komma på besök i kyrkan eller få besök i skolan i något annat sammanhang. Kanske vill ni titta på kyrkans symboler, prata med en präst, fundera på etiska dilemman eller något annat.

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionen

Bromma församling

Expedition