Foto: Ikon

Så kan kyrkan stötta dig

Bromma församlings diakoner finns här för dig som vill ha stöd i olika livssituationer. Det kan handla om sorg, sjukdom, ekonomiska svårigheter, ensamhet, livskriser eller frågor om den kristna tron.

Diakoni – kyrkans sociala arbete

Diakoni betyder tjänst, det hjälparbete som enligt Nya testamentets dubbla kärleksbud – ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” – görs för att hjälpa människor i all slags nöd. Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Diakonins samspel är unikt mänskligt och uppdraget är att ge människor i behov plats i församlingens mitt. Det handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från olika slags förtryck. 

Alla diakoner har, förutom en diakonexamen, en fackutbildning till exempel socionom eller sjuksköterska. Alla diakoner har tystnadsplikt. 

Samtal

Vi erbjuder enskilda samtal för dig som vill ha stöd i olika livssituationer. Det kan handla om sorg, sjukdom, ekonomiska svårigheter, ensamhet, livskriser eller frågor om den kristna tron. Våra diakoner har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Välkommen att ringa och boka tid. Se telefonnummer och mejladresser till våra diakoner längre ner på sidan.

Läs en artikel om samtalsstöd: Samtal med värme och professionalism

Behöver du någon att prata med?

Våra präster och diakoner finns här för dig! De är i tjänst och kan ta emot telefonsamtal vardagar kl. 9.00–17.00. Prästerna och diakonerna har tystnadsplikt och du hittar deras telefonnummer här. Kvällstid kan du kontakta jourhavande präst på 112.

Träffpunkt Famnen

En mötesplats vid Brommaplan för alla i alla åldrar. Vi äter, umgås och firar förbönsmässa tillsammans. Alla är välkomna! Terminsstart onsdag den 29 september.

Hembesök

Ibland kan det vara svårt att be om hjälp. Om du inte kan ta dig hemifrån kan det vara ännu svårare. Bromma församling finns för dig där du behöver oss.

Sjukhuskyrkan

När du själv eller en närstående drabbas av sjukdom kommer ofta frågor om livets mening, om lidande och död upp. Då kan det kännas skönt att dela sina tankar med någon. Vi från sjukhuskyrkan besöker dig gärna.

Ekonomiskt stöd

Du som är skriven i Bromma församling och medlem i Svenska kyrkan har möjlighet att söka ekonomiskt stöd från någon av församlingens två fonder; Diakonifonden Marta och Maria och Prosten Bengt Collstes jubileumsfond.

Stöd i sorg

Det är ofta tungt när en anhörig dör. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. 

Barn i sorg

Sorg kan visa sig på många sätt, men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. I Bromma församling finns stödgrupp för barn och ungdomar som har mist föräldrar eller syskon genom dödsfall.

Kontakt

Alla diakoner har tystnadsplikt.

    Så kan du hjälpa till