Foto: Ikon

Så kan kyrkan stötta dig

Bromma församlings diakoner finns här för dig som vill ha stöd i olika livssituationer. Det kan handla om sorg, sjukdom, ekonomiska svårigheter, ensamhet, livskriser eller frågor om den kristna tron.

Diakoni – kyrkans sociala arbete

Diakoni betyder tjänst, det hjälparbete som enligt Nya testamentets dubbla kärleksbud – ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” – görs för att hjälpa människor i all slags nöd. Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Diakonins samspel är unikt mänskligt och uppdraget är att ge människor i behov plats i församlingens mitt. Det handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från olika slags förtryck. 

Alla diakoner har, förutom en diakonexamen, en fackutbildning till exempel socionom eller sjuksköterska. Alla diakoner har tystnadsplikt. 

Samtal

Vi erbjuder enskilda samtal för dig som vill ha stöd i olika livssituationer. Det kan handla om sorg, sjukdom, ekonomiska svårigheter, ensamhet, livskriser eller frågor om den kristna tron. Våra diakoner har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Välkommen att ringa och boka tid. Se telefonnummer och mejladresser till våra diakoner längre ner på sidan.

Läs en artikel om samtalsstöd: Samtal med värme och professionalism

Kontakt

Alla diakoner har tystnadsplikt.

Så kan du hjälpa till