Foto: Emilia Strandh Holmqvist

Öppna förskolan tar höstlov

Ve 44 håller vi stängt på öppna förskolan i både Ängbykyrkan och i Annedal.