Kyrkoval

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Nästa kyrkoval hålls i september 2021. Då får alla som är medlemmar rösta.

Slutgiltigt valresultat i Bromma församling 2017

Kyrkovalet hölls den 17 september 2017 och tre nya nomineringsgrupper röstades då fram i Bromma församling. Nu styrs församlingen alltså av fem nomineringsgrupper. Här kan du läsa mer om valresultatet.

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

För dig som är medlem i Bromma församling röstar du alltså till kyrkofullmäktige i Bromma församling, stiftsfullmäktige i Stockholms stift och till kyrkomötet på nationell nivå. På Svenska kyrkans kyrkovalshemsida kan du läsa mer om valet på nationell nivå.

I Svenska kyrkan har alla medlemmar över 16 år rösträtt. Nästa kyrkoval hålls i september 2021.