Kyrkoval

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Nästa kyrkoval hålls i september 2021. Då får alla som är medlemmar och 16 år och äldre rösta.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

För dig som är medlem i Bromma församling röstar du alltså till kyrkofullmäktige i Bromma församling, stiftsfullmäktige i Stockholms stift och till kyrkomötet på nationell nivå. På Svenska kyrkans kyrkovalshemsida kan du läsa mer om valet på nationell nivå.