Kyrkoval

Den 19 september är det dags att rösta i kyrkovalet. Då får alla som är medlemmar och 16 år eller äldre rösta. I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Vad är kyrkovalet?

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

För dig som är medlem i Bromma församling röstar du alltså till kyrkofullmäktige i Bromma församling, stiftsfullmäktige i Stockholms stift och till kyrkomötet på nationell nivå. På Svenska kyrkans kyrkovalshemsida kan du läsa mer om valet på nationell nivå.

Hur gör jag för att rösta?

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021.

På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för förtidningsröstning. Ta med dig röstkort och legitimation till din vallokal.

Vi lever fortfarande i en pandemi och uppmanar därför personer med förkylningssymptom att stanna hemma på valdagen. För att minska risken för trängsel och smittspridning den 19 september vill vi också särskilt uppmuntra till förtids- eller poströstning.