Internationella gruppen i Bromma församling

Vi är med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv. Vill du vara med?

Svenska kyrkans församlingar är viktiga grundstenar i det internationella arbetet. I Bromma församling informerar vi om arbetet och utbildar kyrkans medlemmar om internationella frågor. Vi samlar också in pengar till Act Svenska kyrkan genom kollekter och andra insamlingsaktiviteter.

Varje år stöttar vi även Act i olika kampanjer. I samband med påskfastan 2019 bjöd vi bland annat in till loppis i Famnen där alla intäkter gick till den årliga fastekampanjen.

Vill du vara med och engagera dig i församlingens internationella grupp? Hör av dig till oss!

Kontakt internationella gruppen i Bromma församling

Act Svenska kyrkan

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva det internationella arbete som Act Svenska kyrkan bedriver. Men det innehåller mycket mer.

I arbetet ingår även frågor om rättvis handel, hiv och aids, jordbruksutveckling, försoning och dialog, mikrolån och mikrosparande, mänskliga rättigheter, kvinnligt ledarskap, teologisk utbildning och flera andra viktiga områden.

Vi vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Det utförs i en världsvid kristen gemenskap med respekt för varje människas värde. 

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer

Gåvofinansierat

Act Svenska kyrkans arbete finansieras till störst del av pengar som samlas in här i Sverige. Tack vare gåvor från bland annat församlingar, enskilda givare och föreningar kan vi fortsätta vårt viktiga arbete för en rättvisare värld. En del av arbetet finansieras också med stöd från Sida och EU.

Mindre än 0,2 procent av kyrkoavgiften, det vill säga den avgift som varje medlem betalar via skattsedeln, går till det internationella arbetet.