Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

ACT Svenska kyrkan

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva det internationella arbete som ACT Svenska kyrkan bedriver. Men det innehåller mycket mer.

I Svenska kyrkans internationella arbete ingår även frågor om rättvis handel, hiv och aids, jordbruksutveckling, försoning och dialog, mikrolån och mikrosparande, mänskliga rättigheter, kvinnligt ledarskap, teologisk utbildning och flera andra viktiga områden. Vi vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Det utförs i en världsvid kristen gemenskap med respekt för varje människas värde. 

Gåvofinansierat

Arbetet finansieras till den allra största delen av pengar som samlas in här i Sverige. Tack vare gåvor från bland annat församlingar, enskilda givare och föreningar kan vi fortsätta vårt viktiga arbete för en rättvisare värld. En del av arbetet finansieras också med stöd från Sida och EU. Mindre än 0,2 procent av kyrkoavgiften, det vill säga den avgift som varje medlem betalar via skattsedeln, går till det internationella arbetet. 

Så är arbetet organiserat

Svenska kyrkans församlingar är viktiga grundstenar i det internationella arbetet. Församlingarna informerar om arbetet och utbildar kyrkans medlemmar om internationella frågor. De samlar också in pengar till det internationella arbetet. Detta görs genom kollekter och andra insamlingsaktiviteter som exempelvis basarer, caféverksamhet, manifestationer på stan och dörrknackning.
I Uppsala ligger Kyrkokansliet, Svenska kyrkans nationella kansli. Här planerar och genomför man insamlingskampanjer, folkbildningsprojekt och påverkansarbete, sänder ut personal i världen och samlar in pengar. Det är också här man beslutar om vilka projekt runtom i världen som ska stödjas, och hur projekten ska organiseras. 

Förändring för livet

När en fattig kvinna blir betrodd med ett litet lån, ändras livet för hela familjen. När en hivsmittad eller aidssjuk möts med omsorg och kärlek i stället för att stötas ut, påverkas gemenskapen. När människor samtalar om försoning i stället för att möta varandra med hat, ersätts konflikten av grannsämja. 

Bistånd löser inte allt

Bistånd är viktigt, men det löser inte alla problem. Orättvisor som hindrar människor att leva på ett värdigt sätt måste bort. Samtidigt som alla ska kunna försörja sig - nu - måste jordens resurser räcka till kommande generationer. Svenska kyrkan sänder sällan ut biståndsarbetare från Sverige. I stället stödjer vi lokala kyrkor och organisationer genom samarbete i internationella kyrkliga nätverk. Vi är medlem i internationella nätverk som Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och Action by Churches Together (ACT). Genom dem kan vi göra insatser i Europa, Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Vi tycker att detta är det mest effektiva sättet att kunna hjälpa så många som möjligt, där det behövs.

Kontakt för internationella gruppen i Bromma församling:

Torbjörn Gustavsson

Torbjörn Gustavsson

Bromma församling

Kyrkoherde