Så styrs Bredaryds pastorat

Bredaryds och Kulltorps församlingar bildar tillsammans Bredaryds Pastorat. Här följer en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna för beslutande och verkställande organ i pastoratet:

Kyrkofullmäktige

Pastoratets högst beslutande organ. Här tas budget och bokslut för pastoratet. Det är också fullmäktige som utser kyrkorådet som kommer att ansvara för båda församlingarna från 2018. Här sätts verksamhetens mål för hela pastoratet.

Kyrkorådet

 Pastoratets verkställande styrelse som bereder och beslutar löpande frågor. I kyrkorådet tas beslut kring personal, fastigheter men också vad vi ska arbeta med i pastoratet. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige innan 2018.

Församlingsråd 

Det finns ett församlingsråd i varje församling. Denna instans kommer att handlägga frågor som rör den egna församlingens verksamhet. Exempel på sådant som handläggs på denna instans är var församlingskollekterna ska gå, utse kyrkvärdar, komma med önskemål om gudstjänster och liknande. Församlingsråden kommer att utses av kyrkofullmäktige efter öppna nomineringsval i respektive församling.

Klicka här för att se Sammanträdestider 2020

Lista på de styrande inom Bredaryds Pastorat 2018-2021

Bredaryds pastorats kyrkofullmäktige 2018-2021

Kulltorps kyrka i Bredaryds pastorat

Ledamöter
Bengt-Göran Johansson............Ordförande
Lisbeth Jarlstam
Robert Karlsson
Mari Olsson
Susanne Svensson
Ersättare
Jenny Natzén ....................................... nr 1
Bengt Larsson....................................... nr 2
Mathias Johansson.............................. nr 3

Kyrkans Väl i Bredaryds pastorat

Ledamöter
Helene Barkman
Ingrid Fälth
Martina Johansson
Katarina Landin...................Vice ordförande
Anna Nyberg
Agneta Petersson
Hans Svensson
Per-Olof Svensson
Ersättare
Jakob Svensson ......................................... nr 1
Helena Bossius ......................................... nr 2
Magdalena Värn........................................ nr 3
Gun-Britt Magnusson ............................. nr 4

Sverigedemokraterna

Ledamot
Eric Westroth


Bredaryds pastorats kyrkoråd

Ledamöter
Agneta Petersson .......................Ordförande
Bengt-Göran Johansson....Vice ordförande
Lars-Gunnar Erlandsson
Martina Johansson
Susanne Johansson.................... Kyrkoherde
Robert Karlsson
Katarina Landin
Anna Nyberg
Per-Olof Svensson
Ersättare
Bengt Larsson.................................... nr 1
Sven Andersson................................. nr 2
Irene Johansson................................. nr 3
Hans Svensson................................... nr 4
Eric Westroth...................................... nr 5
Ingvar Vestlund.................................. nr 6


Bredaryds församlings Församlingsråd

Ledamöter
Katarina Landin...........................Ordförande
Helene Barkman
Mary Erlandsson
Ingrid Fälth
Gun-Britt Magnusson
Magdalena Värn
Susanne Johansson.................... Kyrkoherde
Ersättare
Sven Andersson
David Schmeing
Hans Svensson....................Vice ordförande

Kulltorps församlings Församlingsråd

Ledamöter
Robert Karlsson...........................Ordförande
Lisbeth Jarlstam
Yngve Josefsson ..................Vice ordförande
Mari Olsson
Susanne Svensson
Agneta Vallenberg
Susanne Johansson.................... Kyrkoherde
Ersättare
Sven-Erik Jansson
Gun-Britt Johansson
Astrid Natzén