Foto: Cecilia Backmark

Kulltorps kyrka

Kulltorps kyrka

Kulltorps kyrka är en traditionell medeltidskyrka med torn och långhus. Vapenhus i väster och altaret i öster.

Den uppfördes förmodligen före 1100-talets slut. Fragment av en igensatt kalkstensportal i kyrkans södra vägg under läktaren, antyder detta.

Vid restaureringen 1967-68 hittades mynt som var präglade med Erik Eriksson den läspe och halte (1222-1229, 1234-1250) som bekräftar detta. De flesta mynten fanns i hörnet vid gamla långhusets övergång till koravdelningen, väster om nuvarande dörr till sakristian. Så med säkerhet borde kyrkan varit uppförd före år 1250.

1564 lämnade danskarna kyrkan i ruin. Kyrkan reparerades och var åter i användning 1580. Danskarna återkom enligt tradition 1612 och brände ner kyrkan igen. Kyrkan byggdes upp och stod klar 1642.

Kyrkan har genom århundradena genomgått flera tillbyggnader och restaureringar. Annandag påsk 1968 återinvigdes kyrkan efter den senaste stora restaureringen som gav den sin nuvarande utformning.