Gudstjänst

"Jag kommer som jag är, har ingenting att dölja. Du har skapat mig och känner mig så väl"

Gudstjänster i Bredaryd och Kulltorp

Vi har ett varierat utbud av gudstjänster i vårt pastorat.

Under våren och sommaren 2020 höll vi gudstjänsterna utomhus på väl valda platser kring våra kyrkor. 


Hoppas att du ska hitta någon som passar dina önskemål.


Välkommen att besöka oss!

Nu har vi Swish, läs mer här!

Swish

Nu har vi Swish, läs mer här!

Här kan du se kommande ändamål för våra kollekter.

Kollekter

Här kan du se kommande ändamål för våra kollekter.

Kulltorps kyrka är en traditionell medeltidskyrka med torn och långhus. Vapenhus i väster och altaret i öster. 
 Den uppfördes förmodligen före 1100-talets slut. Fragment av en igensatt kalkstensportal i kyrkans södra vägg under läktaren, antyder detta. Vid restaureringen 1967-68 hittades mynt som var präglade med Erik Eriksson den läspe och halte (1222-1229, 1234-1250) som bekräftar detta.

Kulltorps kyrka

Kulltorps kyrka är en traditionell medeltidskyrka med torn och långhus. Vapenhus i väster och altaret i öster. Den uppfördes förmodligen före 1100-talets slut. Fragment av en igensatt kalkstensportal i kyrkans södra vägg under läktaren, antyder detta. Vid restaureringen 1967-68 hittades mynt som var präglade med Erik Eriksson den läspe och halte (1222-1229, 1234-1250) som bekräftar detta.

Byggdes 1863 och togs i bruk 4 advent samma år. Den ersatte en medeltida kyrkobyggnad på denna plats. Uppförandet skedde med hjälp av stora uppoffringar och många frivilliga 
dagsverken utförda av bygdens folk.
 Invigningen ägde rum den 9/7 1865 och hölls av biskop H.G Hultman, Växjö.

Bredaryds kyrka

Byggdes 1863 och togs i bruk 4 advent samma år. Den ersatte en medeltida kyrkobyggnad på denna plats. Uppförandet skedde med hjälp av stora uppoffringar och många frivilliga dagsverken utförda av bygdens folk. Invigningen ägde rum den 9/7 1865 och hölls av biskop H.G Hultman, Växjö.

Kristi himmelsfärds dag

Påskljuset vid altaret som varit tänt sedan påskdagen symboliserar hur Jesus kroppsligt fanns hos oss efter uppståndelsen. På Kristi himmelsfärds dag steg Jesus upp till himlen och lämnade tillvaron på jorden. Påskljuset flyttas nu till dopfunten där det får symbolisera hur vi människor får del av det eviga livet genom vårt dop.

Tema

Herre över allting

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor, men inte pingstliljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Kungaboken kapitel 2, vers 11-14

Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen. Elisha såg det, och han ropade: ”Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare!” När han inte såg Elia längre grep han tag i sina kläder och rev itu dem. Han tog upp Elias mantel, som hade fallit av honom, och gick tillbaka och ställde sig på stranden av Jordan. Där tog han manteln som hade fallit av Elia och slog med den på vattnet och sade: ”Var är Herren, Elias Gud?” När Elisha slog på vattnet delade det sig, och han kunde gå över.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1-11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.” De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 16, vers 19-20

När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Psaltaren

Psaltaren psalm 110, vers 1-7

Av David, en psalm. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: härska nu bland dina fiender! Villigt samlas ditt folk i dag då makten blir din. På heliga berg har jag fött dig som dagg ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är vid din sida, han krossar kungar på sin vredes dag, han dömer bland folken i sitt majestät, han krossar hövdingar vida kring jorden. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt.