Foto: Pixabay

Dop

Grattis till ny familjemedlem, ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkomna till dop!

Dopet

Dopet är en fest i Guds familj
Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Dopet

 Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Foto: Cecilia Backmark

I dopet blir vi en del av Guds familj, vi får dela löftet om att han alltid är nära oss och håller sin beskyddande hand över oss. vi får löfte om förlåtelse och hopp för ett himmelskt liv.

I våra församlingar finns det möjlighet att fira dop i eller i anslutning till gudstjänsterna på söndagarna. Vi har även dopgudstjänst 1 lördag/månad då man kan döpa upp till tre barn samtidigt. Genom dopet kommer ert barn att tillhöra Svenska kyrkan. Dopet kostar inget och ni kan i samband med dopet låna församlingshemmet kostnadsfritt. Även dopklänning finns att låna. 

Om ni vill att ert barn ska döpas eller om ni har frågor så ring numret nedan.

I samband med er bokning av dop 

I anslutning till att bokningen görs, skickas ett avtal, rörande personuppgiftsbehandling, ut. Avtalet behöver undertecknas av bägge vårdnadshavarna vid barndop, alternativt av den vuxne person som vill döpas. Avtalet behövs för att församlingen skall följa bestämmelserna i dataskyddsförordningen om laglig grund och känsliga personuppgifter. Ytterst handlar det om att du som enskild person öppet skall få reda på hur personuppgifter behandlas i verksamheten och att du skall kunna känna dig trygg med församlingens personuppgiftsbehandling. Ni kan ta med er ett underskrivet avtal till mötet eller efter att avtalet har undertecknats skicka in det till pastoratet.

Dop för ungdomar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna döps.

Namnet är viktigt

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Alla får döpas

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er,  tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Pastorsexpeditionen 0370-37 41 70.