Och Gud såg att det var gott.

Och Gud såg att det var gott

Vi är alla en del av skapelsens mångfald – olika, lika och unika. Bibelns budskap är att du är värd något, just som den du är.

Inkludering - ett viktigt budskap i år

Kanske såg du några av våra budskap under hösten 2021? De har bland annat synts i lokaltidningen, i våra sociala medier, på vår hemsida och på församlingens digitala skyltar. Budskapen visar vad Svenska kyrkan och Botkyrka församling står för, vad vi vill jobba mot och vad som är viktigt för oss.

Under detta år jobbar vi vidare med dessa budskap och du kommer säkert att uppmärksamma dem i annonsering och sociala medier, men även i våra verksamheter.

Utbildningen Finns det rum för mig

Ett flertal medarbetare i församlingen har under 2021 gått utbildningen Finns det rum för mig, som ges av nätverket FBHO. Utbildningen utgår från begreppet Inclusive church - en gräsrotsrörelse med folkbildande syfte inom den anglikanska kyrkan i England. 

Kursen lär ut ett förhållningssätt för fördjupad församlingssyn och människosyn. Fokus är en kyrka med och för alla. Vi vill forma inkluderande församlingar där människor får bidra oavsett ekonomiska förutsättningar, genus, sexuell läggning, etnicitet, psykisk hälsa eller funktionsvariationer. ”Inclusive church” genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt och samverkan med andra trossamfund och aktörer i samhället.

Inkludering i Botkyrka församling

Med start nu i januari arbetar Botkyrka församling på olika sätt med inkludering. Med det menar vi hur vi gör våra verksamheter och lokaler tillgängliga för alla människor. Om kyrkan är VI, vilka ryms i detta VI?

Alla ska känna sig välkomna hos oss, oavsett genus, funktionsvariation, sexualitet eller etnicitet. Psykisk ohälsa eller fattigdom ska inte heller vara ett hinder för att kunna känna sig hemma i våra verksamheter.