Och Gud såg att det var gott.

Välkommen som du är

Svenska kyrkan i Botkyrka arbetar aktivt för att vara en kyrka för alla oavsett ekonomiska förutsättningar, psykisk hälsa, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning.

Vi är alla en del av skapelsens mångfald – olika, lika och unika.  Bibelns budskap är att du är värd något, just som den du är. I Botkyrka församling startar nu vårens verksamheter och du är välkommen oavsett bakgrund, livsstil eller förutsättningar.

Olika sätt att vara inkluderande

Till våra lokaler och verksamheter kommer människor i alla möjliga livssituationer. Vi vill att alla ska känna sig välkomna hos oss, att kyrkan är en inkluderande och inbjudande plats. Här är några exempel på vad vi gör:

  • Alla våra grupper och verksamheter för barn och unga är kostnadsfria
  • Nästan all verksamhet även för vuxna och äldre är också helt kostnadsfri
  • Vi fortsätter att ha samma låga priser vid soppluncher och annan matservering, trots inflation och ökade kostnader
  • Vi delar ut kuponger till våra matserveringar, till de som har det svårt ekonomiskt
  • Olika språk hörs i gudstjänster, bland annat  i samband med bön och textläsning
  • I Tullinge distrikt arbetar vi med att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa. Detta görs bland annat genom fortbildning för våra medarbetare. Dessutom fokuserar vi på att skapa trygga rum där varje människa kan få växa och blomma
  • Vi erbjuder öppna diakonimottagningar, enskilda samtal och terapiverksamhet

Trygga rum

Svenska kyrkan i Botkyrka vill vara en plats med trygga rum. Hit är du välkommen som du är för att möta dig själv, andra och Gud. Vi arbetar aktivt för att vara en kyrka för alla.

Botkyrkarapporten

Hur är det att vara barn i Sverige? Genom metoden Snap and tell berättar barn och unga i Botkyrka om sin vardag, med tema trygghet - otrygghet.

Vi vill att våra kyrkorum och lokaler ska vara trygga platser, dit du och andra kan komma för att möta dig själv, andra och Gud. Detta är något som vi arbetar aktivt med. Ekonomiska förutsättningar, psykisk hälsa, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning ska inte påverka om du känner dig välkommen och trygg hos oss, vi är en kyrka för alla.

Utbildningen Finns det rum för mig

Flera medarbetare i församlingen har gått utbildningen Finns det rum för mig, som ges av nätverket FBHO. Utbildningen utgår från begreppet Inclusive church - en gräsrotsrörelse med folkbildande syfte inom den anglikanska kyrkan i England. 

Kursen lär ut ett förhållningssätt för fördjupad församlingssyn och människosyn. Fokus är en kyrka med och för alla. Vi vill forma inkluderande församlingar där människor får bidra oavsett ekonomiska förutsättningar, genus, sexuell läggning, etnicitet, psykisk hälsa eller funktionsvariationer. ”Inclusive church” genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt och samverkan med andra trossamfund och aktörer i samhället.

Mångfald och inkludering

Svenska kyrkans mångfaldsarbete syftar ytterst till inkludering. Att var och en ska känna sig hemma i kyrka och församling. Samtidigt finns behov för grupper i minoritet att utveckla former för igenkänning, stöd och gemenskap. Svenska kyrkan bedriver därför verksamhet inom mångfaldsområdet.

Finns det rum för mig?

Processutbildning om ”Inclusive Church” för församlingar i Svenska kyrkan.