Finns det rum för mig?

Processutbildning om ”Inclusive Church” för församlingar i Svenska kyrkan.

Utbildningen "Finns det rum för mig?" 2022-2023

Bilan Osman, Kent Wisti och Mina Dennert. Under 2023 fortsätter input, samtal och reflektion kring inkludering och mångfald i och med utbildningen "Finns det rum för mig?" för anställda, förtroendevalda och ideella i Svenska kyrkan. Här hittar du datum för utbildningen, upplägg, schema, teman, fördjupningstillfällen, föreläsare, litteratur med mer.

Vad är Inclusive Church?

I utbildningen ”Finns det rum för mig?” utgår vi från begreppet ”Inclusive Church” - en gräsrotsrörelse med folkbildande syfte inom den anglikanska kyrkan i England.

Information för dig som är intresserad av utbildningen "Finns det rum för mig?"

Den här processutbildningen med inspiration från Inclusive Church i Storbritannien startade år 2021 och ges av nätverket Framtiden bor hos oss i samarbete med Sensus. Åren 2022-2023 erbjuds utbildningen för medarbetare, ideella och förtroendevalda i Stockholms stift, Uppsala stift och Strängnäs stift.