Träd vid Tullinge gård, intill Adler Salviuspaviljongen

Information om planerad trädfällning vid Tullinge gård

Nyhet Publicerad Ändrad

Två träd som står nära Adler Salviuspaviljongen (Tullinge gård) är i mycket dåligt skick. De riskerar att skada både människor och byggnader och vi har därför ansökt om tillstånd att fälla dem.

Frågor och svar om träden.

Vi har låtit en arborist undersöka träden. Han såg stora svampangrepp, ruttet trä och menar att träden är i så pass dåligt skick att de bör fällas så snart som möjligt för att inte riskera att skada byggnader eller människor.

Risk för fallande grenar

Det är risk för att grenar faller ner från trädet, vilket kan skada byggnader. Dessutom har vi en lekplats i anslutning till träden, vilket innebär att barn och andra besökare riskerar att skadas om det faller ner grenar där.

Vi minns det träd som föll över Tullinge kyrka på nyårsdagen 2019 och orsakade skador på taket. Lyckligtvis kom inga människor till skada då, men vi vill inte riskera att något liknande händer igen.

Räcker inte att beskära grenarna

Vår förhoppning var att träden enbart skulle behöva beskäras, men det avråds vi ifrån. Detta dels på grund av de svampangrepp och rötskador som arboristen uppmärksammat, men även för att trädrötterna också orsakar skador. Rötterna har redan orsakat stopp i och skador på både dagvatten- och avloppsledningar. Dessutom är risken stor att rötterna på sikt skadar husgrunder på Tullinge gård.

Återplantering av nya träd planeras

Vi vill inte fälla träd i onödan, men har starkt rekommenderats att ta ner dessa två träd vid Tullinge gård. Därför har vi för avsikt att återplantera träd på Tullinge gård. Dels för att i framtiden återställa en del av gårdens gestaltning, men även för att gynna den biologiska mångfalden och vår natur.

Frågor och svar

Var har hänt?

Två träd på Tullinge gård är i mycket dåligt skick och riskerar att skada både människor och byggnader. Vi har anlitat en arborist, som såg allvarliga sjukdomar och skador på träden och dömde ut dem.

Vilka träd rör det sig om?

Det är två träd som står väldig nära intill Adler Salviuspavlijongen på Tullinge gård.

Varför vill Botkyrka församling ta bort träden?

Vi vill inte ta bort träden, men de är i väldigt dåligt skick. De har kraftiga svampangrepp och ruttet trä och den arborist som har undersökt dem dömde ut dem och rekommenderade att de tas ner så snart som möjligt.

Vad kan hända om de inte tas ner?

Risken finns att det faller grenar från träden. Dessa kan dels orsaka skador på hustaket, men framför allt ser vi en risk i att de som befinner sig intill trädet skadas om det ramlar ner grenar. Vi har en lekplats alldeles intill träden, där det ofta är lekande barn med föräldrar.

Räcker det inte att beskära träden?

Vår förhoppning var att det skulle räcka att beskära träden, men detta har vi avråtts ifrån. Träden är helt enkelt i för dåligt skick. Dessutom har trädets rötter orsakat stopp i och skador på både dagvatten- och avloppsledningar. Rötterna kommer på sikt sannolikt även att skada husgrunder på Tullinge gård.

Hur kompenserar ni för att träden fälls?

Vi planerar att plantera nya träd på Tullinge gård. Detta för att gårdens gestaltning på sikt ska återställas, men även för att främja den biologiska mångfalden i naturen.