På bilden står det "Med omtanke om hela skapelsen".

Med omtanke om hela skapelsen

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde och miljön skyddas. Vi måste vara rädda om vår jord. Under oktober och november har vi i Botkyrka församling tema miljö och hållbarhet. Detta är även ett viktigt arbete inom hela Svenska kyrkan.

I december 2020 blev Botkyrka församling miljödiplomerad enligt steg 1 i Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem. Det är ett litet steg mot en bättre värld. Nu fortsätter resan, för detta är ett arbete som aldrig får stanna av. Läs mer om vår miljödiplomering.

FN-dagen och agenda 2030

Söndag 24 oktober firar vi FN-dagen. I Tumba kyrkas uppmärksammas detta med en temadag kring Agenda 2030 - de globala målen för hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt som FN förhandlat fram och världens länder enats om. Det blir föreläsning, skaparverkstad, mat och konsert. Läs mer om dagen.

Miljö och hållbarhet

Botkyrka församling vill arbeta aktivt för att Guds skapelse och vår jord förvaltas på bästa sätt till kommande generationer.

Vad är ett gott liv?

Jag tror att alla människor har ett eget svar på den frågan och vårt eget svar hör samman med vår syn på oss själva, våra medmänniskor och på Gud. Att vara verksam i Svenska kyrkan innebär ett ansvar. Ett delat ansvar som vi delar med hela den världsvida kyrkan men likafullt ett personligt ansvar. Vi uttrycker vårt ansvarstagande genom att fira gudstjänst tillsammans, genom att dela måltider tillsammans och genom att lära oss mer om och uppleva livet tillsammans. Att Botkyrka församling blir miljödiplomerade är att vara ansvarsfulla mot Gud och hela skapelsen. Det är också att vara ansvarsfull mot vår medlemmar som genom kyrkans demokratiska process, vill att vi ska bli miljödiplomerade.

Botkyrka församlings vision är att gestalta, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen.

Botkyrka församlings vision är att gestalta, med hopp och tillit, Guds nåd för hela skapelsen. Att vara miljödiplomerade är ett sätt att uppfylla den visionen.

Tillsammans med Gud, skapelsen och varandra får vi göra vårt bästa för att skapa ett gott liv i Botkyrka.  Kanske innebär det att plocka bär tillsammans eller att sjunga en psalm tillsammans eller att samla in pengar till de mesta utsatta. Det viktiga är att Ordet blir till handling för oss men också för kommande generationer.

Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka församling

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga.