Svenska kyrkan öppnar stödnummer för döva

Tre förmiddagar i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10-13 kan döva boende i Dalarna och Västmanland ringa in på följande bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se

Numret bemannas i första hand av teckenspråkiga präster och är öppet för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning.

– Hit kan döva ringa direkt via sin bildtelefon, säger Åsa Grönberg som är stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete i Västerås stift.

Tanken är att ge döva möjlighet att få stöd direkt på sitt förstaspråk, teckenspråk, utan att behöva använda tolk.

Mer information finns på Jourtelefon för döva