Jourtelefon för döva

Måndag 7 september 2020 öppnar Svenska kyrkan en jourtelefon på teckenspråk. Där erbjuder vi döva personer samtal med en teckenspråkig präst eller diakon.

Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Du kan ringa om du behöver vägledning i din tro eller om du vill få stöd i en tid av tvivel.
De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.
Nationell nivå är med och finansierar bildtelefonen och präster och diakoner från olika stift bemannar linjen.

Adress till jourtelefonen

svenskakyrkan@ectalk.se
Jourtelefonen är öppen: måndag kl. 10-16, onsdag kl. 10-19, fredag kl. 10-16

Alla döva/teckenspråkiga är välkomna att ringa!

Frågor och information:

Åsa Grönberg, stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete: asa.gronberg@svenskakyrkan.se