Meny

Jourtelefon för döva

I spåren av coronapandemin har behovet av samtalsstöd ökat. Nu erbjuds för första gången en bildtelefon dit döva i Dalarna och Västmanland kan vända sig med sin oro.

Tre förmiddagar i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10-13 kan döva boende i Dalarna och Västmanland ringa in på följande bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se

Numret bemannas i första hand av teckenspråkiga präster och är öppet för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning.

– Hit kan döva ringa direkt via sin bildtelefon, säger Åsa Grönberg som är stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete i Västerås stift.

Tanken är att ge döva möjlighet att få stöd direkt på sitt förstaspråk, teckenspråk, utan att behöva använda tolk.

– Att inte samtalet förmedlas av en tolk, är förstås oerhört värdefullt. Kopplat till den situation som nu råder känns det här extra viktigt eftersom döva har väldigt få ställen att vända sig där de direkt når en teckenspråkig person, säger Åsa Grönberg.

Detta är Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva. Den öppnar i samband med att Västerås stift, på uppdrag av länsstyrelsens krisledning, också öppnar en vanlig telefonlinje som erbjuder samtalsstöd dagtid, för att minska köerna till befintliga journummer.