Den kristna fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Den kristna fastan pågår mellan den 14/2-30/3.
En kristen fasta behöver inte innebära att avstå från att äta. Den kan mycket väl handla om att se över sina levnadsvanor i stort. 

Man kan förslagsvis avstå från tv-tittande, scrollande på mobilen, godis, alkohol, kött, sociala medier, animaliska produkter, bilkörning eller onödiga köp. Pengarna du då sparar kan du istället skänka till välgörenhet. 


Fastan handlar om reflektion och att växa. Både i sig själv och i tron. Om att avstå något för att ge till någon eller något annat. 

Läs mer här

En person står på en stor sten och ser ut över vidderna, mitt i ett snölandskap.

Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Fat fyllda med semlor.

Fastlagen – dagarna före fastan

Fastlagen är tre festdagar innan fastan börjar. Förr var det ett sätt att äta upp sig innan den 40 dagar långa fastan. Fastlagen avslutas på fettisdagen då många firar genom att äta en fastlagsbulle eller semla.

Ett kors står i ett fönster.

Askonsdagen

Efter tre dagar av fest och förberedelser som avslutas på fettisdagen börjar fastan på askonsdagen och pågår ända fram till påsk. I många kyrkor firas askonsdagsmässa, som är en gudstjänst, med nattvard.