Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Borensbergs pastorat Besöksadress: Bergvallagatan 3, 59031 Borensberg Postadress: Box 20, 59030 Borensberg Telefon:+46(141)203300 E-post till Borensbergs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation ­handlar bland annat om att diskutera små och stora frågor t­illsammans med andra.

Välkommen att bli konfirmand!

Höstens grupper:

Aska församling

Du som är född 2004 och 2005 inbjuds till konfirmationsläsning. Vi träffas för konfirmationsinskrivning i Hagebyhögagården den 14/10 i samband med gudstjänten i Hagebyhöga kyrka klockan 11.00.
Det blir några träffar under året på kvällar och helger. Större delen av läsningen sker på förmiddagar i Hagebyhögagården under sommarlovets tre första veckor. Då åker vi också på läger.
Konfirmationsgudstjänsten sker söndag den 7 juli 2019.

Borensberg, klockrike och Tjällmo församlingar

Du som är född 2004 inbjuds till konfirmationsläsning.
Höstens grupper:

Äventyrskonfirmander Livet är det största äventyret. I den här gruppen får vi utforska och lära oss mer om våra egna liv, varandra, kyrkans liv, tron och Gud. Det gör vi bland annat genom gudstjänster, studiebesök, samtal på träffarna, ett läger på hösten och ett veckoslutsläger på våren.

Start: Söndagen den 9 september. Konfirmationsgudstjänst sker innan sommaren 2019.
Vi träffas i Björkhällakyrkan söndagar jämna veckor växelvis på förmiddagen 10-12.30 eller eftermiddagen 14-16.30 samt medverkan i gudstjänster.

Pilgrimskonfirmander Att vara pilgrim är att vandra för att upptäcka mer om sig själv och Gud. Det får vi i den här gruppen göra tillsammans genom gudstjänster, samtal på träffarna och en pilgrimsresa våren 2019.

Start: Söndagen den 9 september. Konfirmationsgudstjänst sker innan sommaren 2019.
Vi träffas i Björkhällakyrkan söndagar jämna veckor växelvis på förmiddagen 10-12.30 eller eftermiddagen 14-16.30 samt medverkan i gudstjänster.

I den här gruppen är det ett maxantal på 16 stycken. Det är de 16 första som anmält sig som har möjlighet att vara med i pilgrimskonfirmandgruppen.

Fornåsa församling

Du som är född 2004 inbjuds till konfirmationsläsning. Vi träffas för inskrivning söndagen den 30 september klockan 11.00 i samband med gudstjänsten i Fornåsa kyrka. Vår läsning är präglad av samtal och lokala besök i närmiljön. Du kommer att träffa många som du redan känner. Vi samlas en gång i veckan efter skolan i Fornåsa klockaregård. Konfirmationsgudstjänsten sker i maj 2019.
Om intresse finns så ordnar vi en resa till Rom efter konfirmationen.

Västra Ny och Godegårds församlingar

I höst bjuder vi inte in till konfirmation i Västra Ny och Godegårds församlingar, men hösten 2019 kommer du som är född 2004 och 2005 att bjudas in till konfirmandläsning.

Nu har årets konfirmandgrupp i Borensberg startat. 38 härliga konfirmander inledde sin läsning i söndags (10/9). Bild: Helen Olsson