Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Vi är alla olika men vi är också väldigt lika.
Vi är födda till människor och vi bor på samma jordklot, vi behöver vatten, mat och kärlek för att leva, där är vi lika. Vi har olika intressen, vi har olika könsidentitet, vi bor på lite olika sätt och vi tycker lite olika när det gäller Gud och andra stora frågor.

Som konfirmand så delar vi likhet i att vara människa, men vi tar nytta av våra olikheter när vi tillsammans skall fundera över livsviktiga frågor. Vem du än är och vad du än tycker är du välkommen som konfirmand.

Du behöver inte vara döpt för att börja i en ­konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Vill du vara med?

Höstens grupper:

Aska församling

Konfirmandinskrivning för ungdomar födda 2006 och 2007 sker söndag den 11 oktober klockan 16.00 i Fivelstad kyrka. Vi kommer att träffas ungefär en söndag per månad. Sedan ses vi under tre veckor på sommarlovet mellan klockan 9.00-13.00 i Hageby­högagården, med start den 14/6.

Konfirmationsgudstjänsten sker den 4/7.

Kontakt: Maud Hallerfelt, 0141-203319, maud.hallerfelt@svenskakyrkan.se,

Emma Johansson, 0141-20 33 23, emma.kristina.johansson@svenskakyrkan.se

Borensberg, Klockrike och Tjällmo församlingar

Konfirmandinskrivning för ungdomar födda 2006 sker söndag den 6 december klockan 16.00 i Björkhällakyrkan.
Därefter träffas vi ungefär varannan söndag mellan klockan 14.00-18.00.
Gemensamma samlingar kommer att ske i Björkhällakyrkan, läger och gudstjänst ingår i konfirmandtiden. Vi undrar vad du är intresserad av och hur vi tillsammans kan utforska och lära oss något om dina intressen. Tillsammans gör vi konfirmandtiden till en bra tid. Vi träffas också varje dag första veckan på sommarlovet och konfirmationsgudstjänsten sker den 19/6.
Kontakt: Nils-Åke Carlsson, 0141-20 33 28,
nils-ake.carlsson@svenskakyrkan.se

Fornåsa församling

Konfirmandinskrivning för ungdomar födda 2006 sker onsdag den 21 oktober klockan 18.00 i Fornåsa klockaregård.

Vi har media, film och musik som inriktning. Våra träffar sker på onsdagskvällar i Fornåsa klockaregård.

Kontakt: Sara Ingemarsson,
070-190 36 40,
sara.ingemarsson@svenskakyrkan.se

Västra Ny och Godegårds församlingar

Västra Ny och Godegårds församlingar har komfirmand­läsning vartannat år,
ingen grupp startar i höst, utan först hösten 2021.

Kontakt: Gittan Staaf, 0141-20 33 24,
birgitta.staaf@svenskakyrkan.se

I Motala församling erbjuds en anpassad grupp för de ungdomar som
går i särskola.

Kontakt: Åsa Munther,
0141-582 51,
asa.munther@motalaforsamling.se

Anmäl dig till någon av våra konfirmationsgrupper!

Här fyller du i dina och din/dina vårdnadshavares uppgifter.

Jag är intresserad av att bli konfirmand och anmäler mig till följande församling: