Förtroendevalda

Kontaktuppgifter - Förtroendevalda

Kyrkofullmäktiges ordförande
Sven-Inge Levin, 070-608 46 67
sven-inge.levin@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande
Johnny Francén, 070-950 59 75
jonny.francen@svenskakyrkan.se

Ordförande, Aska församling
Margit Berggren-Silvheden,
margit.silvheden@svenskakyrkan.se

Ordförande, Borensbergs församling
Agneta Ståhl Blick
agneta.stahl-blick@svenskakyrkan.se

Ordförande, Fornåsa församling
Hans Petterson
hans.petterson@svenskakyrkan.se

Ordförande, Godegård församling
Sven-Inge Levin
sven-inge.levin@svenskakyrkan.se

Ordförande, Klockrike församling
Helena Jansson
helena.jansson@svenskakyrkan.se

Ordförande, Tjällmo församling
Inger Andersson
inger.m.andersson@svenskakyrkan.se

Ordförande, Västra Ny församling
Elisabeth Hellqvist
elisabeth.hellqvist@svenskakyrkan.se