Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Borensbergs pastorats alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige.

Kyrkoråd

Kyrkorådet i Borensbergs pastorat består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare med representanter från pastoratets alla församlingar.

Församlingsråd

Församlingsråden ansvarar för de grundläggande uppgifter som församlingen har enligt kyrkoordningen och församlingsinstruktionen. Här kan se vilka församlingsråd vi har i pastoratet och vilka som sitter i dessa.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Församlingar och pastorat i Linköpings stift

Linköpings stift omfattar 103 församlingar, 30 ekonomiska enheter, och från och med 2017 sex kontrakt i Östergötland och norra Småland. På den här sidan finns alla enheter listade.

Om kyrkovalet

Om kyrkovalet

Det mesta du behöver veta om kyrkovalet 2021.

Kontaktuppgifter - Förtroendevalda

Kyrkofullmäktiges ordförande
Magnus Brynte
magnus.brynte@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande
Johnny Francén, 070-950 59 75
jonny.francen@svenskakyrkan.se

Ordförande, Aska församling
Margit Berggren-Silvheden,
margit.silvheden@svenskakyrkan.se

Ordförande, Borensbergs församling
Agneta Ståhl Blick
agneta.stahl-blick@svenskakyrkan.se

Ordförande, Fornåsa församling
Hans Tevell

Ordförande, Godegård församling
Sven-Inge Levin
sven-inge.levin@svenskakyrkan.se

Ordförande, Klockrike församling
Joacim Larsius
joacim.larsius@svenskakyrkan.se

Ordförande, Tjällmo församling
Inger Andersson
inger.m.andersson@svenskakyrkan.se

Ordförande, Västra Ny församling
Elisabeth Hellqvist
elisabeth.hellqvist@svenskakyrkan.se