Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

På sjukhuset kan vi under en och samma dag uppleva hur livet svänger från glädje och trygghet till djupaste sorg och förtvivlan. Detta gäller för oss alla, vare sig vi är patienter, anhöriga eller personal. Många gånger är det inte så dramatiskt, men vi kan ändå känna behovet av att få någon att prata med om livets många frågor.

Sjukhuskyrkan finns på SÄS Borås och vi är till för alla som vistas på sjukhuset. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler eller anteckningar. Samtalets innehåll kan gälla allt från vardagsbekymmer till existentiella frågor. Du som söker upp oss för samtal behöver inte bekänna dig som kristen. 

Sjukhuskyrkans uppgifter är mångskiftande:

  • när du vill ha någon att tala med.
  • när du behöver någon som lyssnar.
  • när du känner oro och tvivel.
  • när du behöver hjälp med bibelläsning och andaktsliv.
  • när du längtar efter att fira nattvard.
  • när du vill ha förbön.
  • när du ...

Tag gärna kontakt med sjukhuskyrkan.

Du kan träffa oss i Sjukhuskyrkans expeditioner där vi oftast finns på vardagar under dagtid. Ring gärna före besöket, så att vi kan avtala tid.  Vi finns på plan två, trappan upp från entrén och direkt till vänster.
Genom vår jourberedskap är det möjligt att nå någon av oss dygnet runt i akuta ärenden. Ring i så fall sjukhusets växel 033-616 10 00. 

Välkommen till våra gudstjänster

Varje onsdag klockan 16.00 firas nattvardsgudstjänst/andakt i andaktsrummet som ligger mellan Sjukhuskyrkan och Sjukhusbiblioteket. Se mer information i vårt kalendarium.

Lyssna till kristen sång och musik

Dygnet runt sänder vi kristen sång och musik över sjukhusets internradio, kanal 6 eller 7. Där sänds också våra gudstjänster.  

Besök andaktsrummet som är ett rum

  • som alltid är öppet och är till för alla
  • för stillhet, andakt, tystnad och vila
  • för bön, andakt och eftertanke.

Välkommen!

Kontakta sjukhuskyrkan

Sjukhuspräst
Annika Ahlström
annika.ahlstrom@vgregion.se
Tel: 033 - 616 20 67 

Sjukhuspastor
Ronny Augustsson
ronny.augustsson@vgregion.se
Tel: 033-616 20 62

Sjukhusdiakon
Therese Karlsson
therese.karlsson@vgregion.se
Tel: 033-616 20 66 

Sjukhusdiakon
Birgitta Olsson
birgitta.l.olsson@vgregion.se
Tel: 033-616 20 65

Jourberedskap
Ring sjukhusets växel:
tel. 033-616 10 00

Genom vår jourberedskap är det möjligt att nå någon av oss dygnet runt i akuta ärenden.