Foto: Kristin Lidell

Sjukhuskyrkan

På sjukhuset kan vi under en och samma dag uppleva hur livet svänger från glädje och trygghet till djupaste sorg och förtvivlan. Detta gäller för oss alla, vare sig vi är patienter, anhöriga eller personal. Många gånger är det inte så dramatiskt, men vi kan ändå känna behovet av att få någon att prata med om livets många frågor.

Sjukhuskyrkan finns på SÄS Borås och vi är till för alla som vistas på sjukhuset. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler eller anteckningar. Samtalets innehåll kan gälla allt från vardagsbekymmer till existentiella frågor. Du som söker upp oss för samtal behöver inte bekänna dig som kristen. 

Sjukhuskyrkans uppgifter är mångskiftande:

  • när du vill ha någon att tala med
  • när du behöver någon som lyssnar
  • när du känner oro och tvivel
  • när du behöver hjälp med bibelläsning och andaktsliv
  • när du längtar efter att fira nattvard
  • när du vill ha förbön
  • när du ...

Ta gärna kontakt med sjukhuskyrkan

Du kan träffa oss i Sjukhuskyrkans expeditioner där vi oftast finns på vardagar under dagtid. Ring gärna före besöket, sjukhusets växel 033-616 10 00, så att vi kan avtala tid. Vi finns på plan två, trappan upp från entrén och direkt till vänster.

SJUKHUSKYRKANS TILLGÄNGLIGHET UNDER SOMMAREN
Den 25 juni till och med den 29 augusti finns Sjukhuskyrkans tillgängling mån-sön kl. 8.30-16.30.

Besök andaktsrummet 

  • som alltid är öppet och är till för alla
  • för stillhet, andakt, tystnad och vila
  • för bön, andakt och eftertanke

Välkommen!

Filmer om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns som ett stöd för patienter, närstående och personal. Här kan du se några korta filmer om sjukhuskyrkan, inspelade på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

HÄR KAN DU OCKSÅ SÖKA HJÄLP OCH STÖD:

MIND för psykisk hälsa 
mind.se

MIND Föräldralinje Tel. 020-85 20 00
vardagar 10-15, torsdag kväll 19-21

MIND Äldrelinje Tel. 020-22 22 33
vardagar 8-19, helg 10-16

 

JOURHAVANDE PRÄST Tel. 112
Till hemsidan för jourhavande präst

Alla kvällar/nätter 21-06 (just nu utökade öppettider 17-21).

 

SVENSKA KYRKANS SOS
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkans-sos
Tel. 0771-800 650
vardagar 13-21, helg 16-21

 

SVENSKA KYRKANS JOURTELEFON PÅ TECKENSPRÅK
https://svenskakyrkan.se/samtalsjour-for-dova-via-bildtelefon
Mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

SVENSKA KYRKAN I BORÅS
Svenska kyrkan i Borås
Tel. 033-17 94 00

KYRKANS SAMTALSMOTTAGNING I BORÅS
https://www.svenskakyrkan.se/boras/kyrkans-samtalsmottagning
Tel. 033-10 26 40
Tala in ett meddelande på telefonsvararen så återkommer vi till dig.

JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA
Till hemsidan

Tel 08-7021680
Ring kl. 21-06
chatta kl. 21-24

 

BRIS för barn och unga
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/
Tel. 116 111 
Ring eller chatta dygnet runt

 

BRIS för vuxna
https://www.bris.se/for-vuxna/start/
Tel. 077-150 50 50
vardagar 9-12
På arabiska tis-tors, Tel. 077-4880900

UMO
umo.se
Youmo.se
För dig mellan 13-25 år. Kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket mer.