Foto: Kristin Lidell

Sjukhuskyrkan

På sjukhuset kan vi under en och samma dag uppleva hur livet svänger från glädje och trygghet till djupaste sorg och förtvivlan. Detta gäller för oss alla, vare sig vi är patienter, anhöriga eller personal. Många gånger är det inte så dramatiskt, men vi kan ändå känna behovet av att få någon att prata med om livets många frågor.

Sjukhuskyrkan finns på SÄS Borås och vi är till för alla som vistas på sjukhuset. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler eller anteckningar. Samtalets innehåll kan gälla allt från vardagsbekymmer till existentiella frågor. Du som söker upp oss för samtal behöver inte bekänna dig som kristen. 

Sjukhuskyrkans uppgifter är mångskiftande:

  • när du vill ha någon att tala med.
  • när du behöver någon som lyssnar.
  • när du känner oro och tvivel.
  • när du behöver hjälp med bibelläsning och andaktsliv.
  • när du längtar efter att fira nattvard.
  • när du vill ha förbön.
  • när du ...

Tag gärna kontakt med sjukhuskyrkan.

Du kan träffa oss i Sjukhuskyrkans expeditioner där vi oftast finns på vardagar under dagtid. Ring gärna före besöket, sjukhusets växel 033-616 10 00, så att vi kan avtala tid. Vi finns på plan två, trappan upp från entrén och direkt till vänster.

Välkommen till våra gudstjänster

Varje onsdag klockan 16.00 firas nattvardsgudstjänst/andakt i andaktsrummet som ligger mellan Sjukhuskyrkan och Sjukhusbiblioteket. Se mer information i vårt kalendarium.

Lyssna till kristen sång och musik

Dygnet runt sänder vi kristen sång och musik över sjukhusets internradio, kanal 6 eller 7. Där sänds också våra gudstjänster.  

Besök andaktsrummet som är ett rum

  • som alltid är öppet och är till för alla
  • för stillhet, andakt, tystnad och vila
  • för bön, andakt och eftertanke.

Välkommen!