Meny

Kyrkans samtalsmottagning

Kyrkans samtalsmottagning erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal och parsamtal. Eller det där samtalet som behövs med någon ”utomstående, som inte känner allt ….”.

Det är du som kommer till oss som bestämmer innehållet i samtalen. Du kommer som den du är. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan. 

På samtalsmottagningen arbetar diakoner och präster. Det finns också möjlighet att få samtala med finskspråkig diakon eller präst.

  • Vi har tystnadsplikt.
  • Vi för inga journaler.
  • Samtalen är avgiftsfria.

Telefonsvarare: 033-10 26 40.

Vi har ingen jourverksamhet utan avlyssnar telefonsvararen dagligen måndag-fredag och återringer samma dag eller senast dagen efter det att du lämnat ditt meddelande.

Kontaktperson kyrkans samtalsmottagning:

Diakon/samordnare Annette Linde, 033-17 94 78.

Vid önskemål om psykoterapi hänvisar vi med förtroende till St Lukas i Sjuhärad. St Lukas har inget remisskrav och väntetiderna är ofta korta.

Kontakt St Lukas: 033-10 40 19 eller boras@sanktlukas.se.