Kyrkans samtalsmottagning

Kyrkans samtalsmottagning i Borås erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal, parsamtal eller det där samtalet som behövs med någon utomstående.

Det är du som kommer som bestämmer vad samtalen ska handla om. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

Samtalsmottagningen finns i Caroli församlingshem i centrala Borås. På samtalsmottagningen arbetar diakoner och präster. Det finns också möjlighet att få samtala med finskspråkig diakon eller präst.

  • Vi har tystnadsplikt.
  • Vi för inga journaler.
  • Samtalen är avgiftsfria.

boka samtal

Telefonsvarare: 033-10 26 40 eller e-post till samtalsmottagningen.

Vi har ingen jourverksamhet men lyssnar av telefonsvararen och läser mejl dagligen och återkommer till dig.

samordnare för kyrkans samtalsmottagning

Diakon Annette Linde, 033-17 94 78.