Kyrkans samtalsmottagning

Kyrkans samtalsmottagning i Borås erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal och parsamtal.

Samtalen tar sin utgångspunkt i det som du önskar. Samtalsmottagningen finns vid Caroli kyrka i centrala Borås. På samtalsmottagningen arbetar diakoner, präster och kurator.

  • Vuxna och ungdomar från 16 år är välkomna.
  • Vi har tystnadsplikt.
  • Vi för inga journaler.
  • Samtalen är avgiftsfria.

Kontakt: Telefonsvarare 033-102640

eller e-post till samtalsmottagningen: boras.samtalsmottagning@svenskakyrkan.se

Vi lyssnar av telefonsvararen och läser mejl regelbundet och återkommer till dig.