Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Om begravning - på olika språk

Om begravning riktar sig till alla, oavsett livsåskådning, som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige.

Om begravning förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsverksamheten. I mitten av skriften finns avsnittet Mina önskemål där kan man berätta hur man tänker sig sin egen begravning - till stöd för nära och anhöriga.